Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē

2018-2021

Projekta vadītāja: vad. pētn. Aivita Putniņa, PhD

Projektā piedalās Antropoloģijas studijas nodaļas mācībspēki un studenti: Dr. Garets Hamiltons, Dr. Ilze Mileiko, Zane Linde-Ozola, Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics, Kristians Zalāns, Māra Neikena, Kate Dudure, kā arī ar Praktiskās pētniecības kursa un noslēguma darbu starpniecību aicināti piedalīties antropoloģijas programmu studenti.

Vardarbību un tās novēršanu Latvijā projekta ietvarā pētām vairākos tās izpausmes līmeņos, balstoties antropoloģiskā pieejā un etnogrāfijā balstītā lauka darbā, papildinot izpēti ar kvantitatīvām izpētes metodēm. Vardarbībā izpaužas cilvēku attiecībās un to izpēte nodrošina precīzākos līdzekļus gan vardarbības mehānismu izpratnei, gan tās novēršanas mehānismu atklāšanai. Mēs analizējam sociālo attiecību un mediju ietekmi uz ģimeni un kopienu, rīcībpolitiku, vardarbības afektīvās un emocionālās izpausmes, vardarbības materialitāti, izpausmes digitālajā vidē un citus etnogrāfiskajā izpētē izgaismojamus procesus. Šajā projektā sadarbojamies arī ar citām ieinteresētajām pusēm (ministrijas, NVO, pašvaldības u.c.), piedāvājam ieteikumus vardarbības novēršanai un izvērtējam vardarbības novēršanas programmas, tādējādi izlīdzinot plaisu starp pielietojamu un teorētisku pētījumu.

2019

1. "Vardarbība pret sievietēm un bērniem Latvijā 2019'' Pārskats par statistiku un publiski pieejamajiem kvantitatīvajiem datiem

2. "Vardarbības novēršanas politika Latvijā" Analītisks pārskats 

3. “Latvijas jauniešu kiberņirgāšanās: pieredzes un skatījumi” Infografika-Pētījuma ziņojuma kopsavilkums

4. ''Youth perspectives on cyberbullying in Latvia'' Full research report

 

2020

5. Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konferences Humanitāro zinātņu fakultātes, Antropoloģijas studiju nodaļas "Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā" prezentācijas.

6. "Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē" Kvantitatīva aptauja.

7. "Covid-19 crisis, care and responsibility in Latvia" Full research report 

8. "Covid-19 krīze, rūpes un atbildība Latvijā'' Infografika-Pētījuma ziņojuma kopsavilkums

9. ''Vardarbība pret sievietām un bērniem Latvijā 2020'' Pārskats par statistiku un publiski pieejamajiem kvantitatīvajiem datiem

 

2021

10. Jauniešu programmas ''Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidū'' izvērtējums 

11. Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Antropoloģijas studiju nodaļa. 'Making anthropology relevant: Bridging theoretical anthropology and practical solutions'

12. Atbildība, labbūtība un studiju attiecības augstākajā izglītībā. Pētījuma ziņojums