Par nodaļu


Daļa antropoloģijas maģistra studiju programmas studentu un pasniedzēju 2009. gada ziemā

Antropoloģijas studiju katedra ir izveidota 2010. gadā un 2019. gadā kļūst par nodaļu. Nodaļa īsteno maģistra un bakalaura līmeņa studiju programmas, kuras tika atvērtas studentiem jau 2009. gada rudenī. Tā ir pirmā kultūras un sociālās antropoloģijas nozares studiju katedra un nodaļa Latvijas vēsturē.