Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2020./2021. studiju gadam

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 19.10.2021 plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 2.11.2021.

Pavasara semestris

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana 16.02.2022.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam. 28.03.2022. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 04.04.2022.

Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 06.06.2022. plkst. 12:00.

Bakalaura darbu aizstāvēšana 13.06.2022.