Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2022./2023. studiju gadam

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 19.10.2022 plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 2.11.2022.

Pavasara semestris

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana 15.02.2023.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam. 23.03.2023. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 29.03.2023.

Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 05.06.2023. plkst. 12:00.

Bakalaura darbu aizstāvēšana 12.06.2023.