Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 18.10.2023 plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 11.11.2023.

Pavasara semestris

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana 14.02.2024.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam. 18.03.2024. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 02.04.2024.

Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 03.06.2024. plkst. 12:00.

Bakalaura darbu aizstāvēšana 10.06.2024. 204. auditorija plkst. 10.00