Anna Elizabete Griķe

2018-2021 Latviešu valoda Valsts pētījumu programmas projekts zinātniskais asistents

Garets Hamiltons

01/01/2021-31/08/2021 Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē LZP (IZM SZA) finansēts projekts, pētnieks

01/02/2020-30/06/2020 Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē  ESF, vadošais eksperts

01/12/2019-31/12/2019 Atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanai HZF, pētnieks

26/06/2017-27/06/2017 Dzimumu līdztiesības politikas dokumentu un pelēkās literatūras apkopojums desmit ES dalībvalstīs,  recenzents

Zane Linde-Ozola

2021-2022 “Enhancing the capacity to combat child abuse through an Integral training and protocol for childcare professionals (ECLIPSE)”, Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union, (sadarbībā ar centrs “Dardedze”), pētniece

2021 “Veicinot atbildīgu antibiotiku lietošanu un infekciju kontroli Latvijas slimnīcās: nacionāls jauktu metožu pētījums”, LZP (IZM SZA) finansēts projekts, pētniece

2020 “Ceļvedis specializētu atbalsta pakalpojumu izveidei no vardarbības cietušām sievietēm un vardarbības ģimenē cietušajām personām Latvijā saskaņā ar Eiropas Padomes standartiem”, EP finansējums, nacionālā konsultante

2020 “Multidisciplināra pieeja COVID19 un citu nākotnes epidēmiju monitorēšanai, kontrolei un ierobežošanai Latvijā”, Valsts pētījumu programmas projekts, pētniece

2019-2022 “Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā”, LZP (IZM SZA) finansēts projekts, pētniece

2018-2021 “Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē”, LZP (IZM SZA) finansēts projekts, pētniece

2018-2022 Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Pathogens (PILGRIM), Cits Eiropas zinātnes programmas nodrošināšanas pētījumu projekts, pētniece

2019 “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā”, Interreg V-A Latvija–Lietuva 2014-2020 programmas projekts (sadarbībā ar centrs “Marta” Liepājas filiāli), stratēģiskās plānošanas konsultante

2019-2020 “Seksuālā vardarbība pret bērnu Latvijā”, centrs “Dardedze”, pētniece

2014-2016 „Agrās brīdināšanas sistēmas izstrāde un ieviešana” Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, pētniece

2012-2014 “Health4Growth”,  INTERREG IVC programma, Vidzemes plānošanas reģions, pētniece

2011 „Mazu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas izvērtējums“, centrs “Dardedze”, pētniece

 

Ilze Mileiko

01/01/2018-31/12/2021 Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē LZP (IZM SZA) finansēts projekts pētnieks (Dr.)

01/01/2019-28/02/2021 Ētiski un sociāli atbildīga pētniecības biobanku pārvaldība Latvijā: sabiedrības, donoru un zinātnieku viedokļu analīze LZP (IZM SZA) finansēts projekts pētnieks (Dr.)

01/05/2015-31/12/2017 Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu, eksperts, zinātniskā asistenta p.i.

 

Kārlis Lakševics

01/03/2022-2023 Policies and tools for mainstreaming 1.5° lifestyles, Apvārsis 2020 projekts, pētnieks

01/04/2021-2023 Alone but connected? Digital (in)equalities in care work and generational relationships among older people living alone (EQualCare), pētnieks

15/06/2021-30/11/2022 The Housing-Integration-Nexus: shaping exchange and innovation for migrants’ access to housing and social inclusion (HOUSE-IN), pētnieks, koordinators

09/11/2020-30/11/2020 Aptauja par pilsētas vasaras ielas projektu Tērbatas ielā, Rīgas Domes Pilsētas attīstības departaments, pētnieks

04/09/2018-31/08/2021 Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē, LZP (IZM SZA), pētnieka p.i.

 

Māra Neikena

01/02/2022-31/12/2024 Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā, LZP FLPP projekts, pētniece

01/04/2021-31/03/2022 Alone but connected? Digital (in)equalities in care work and generational relationships among older people living alone (EQualCare), pētniece

01/09/2018-31/08/2021  Stiprinot  ģimenes,  kopienas  un  attiecības:  antropoloģiska  pieeja  vardarbības  izpētē,  LZP  (IZM  SZA), pētniece

                       

Artūrs Pokšāns

01/04/2022-31/03/2022 Alone but connected? Digital (in)equalities in care work and generational relationships among older people living alone (EQualCare), pētnieks

01/09/2018-31/08/2021 Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē LZP (IZM SZA), pētnieka p.i.

 

Aivita Putniņa

01/02/2022-31/12/2024 Neokonservatīvisms un dzimtes piedzīvošana ikdienā un ticībā: sieviešu (ne)ordinācijas gadījums Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā baznīcā, LZP FLPP projekts, vadošā pētniece

01/04/2021-31/12/2022 Alone but connected? Digital (in)equalities in care work and generational relationships among older people living alone (EQualCare) ERAF, vadošā pētniece

04/01/2021-30/11/2022 Reliģija un dzimumu līdztiesība: norises Baltijā un Ziemeļvalstīs (ReliGen) Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekts, vadošā pētniece

2019-2023 COST CA18123 The European Family Support Network (EurofamNet) nacionālā koordinatore

16/10/2020-31/12/2020 VVI Latvijas Universitāte un institūti Eiropas pētniecības telpā- ekselence, aktivitāte, mobilitāte, kapacitāte. (HZF) vadošais pētnieks

01/09/2018-31/12/2021 Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē LZP (IZM SZA), vadošais pētnieks

01/02/2020-30/06/2020 Starptautiski konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošu studiju programmu izveide Latvijas Universitātē  ESF vadošais eksperts

2021 “Latvijas tiesnešu aptauja par tiesnešu neatkarību un apmācību, tiesu darba organizāciju”, Latvijas Republikas Augstākā tiesa, pētījuma vadītāja

2019-2021 Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatība iedzīvotāju vidū 2019.gadā, SPKC, pētījuma vadītāja

2018-2019 Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem, Veselības ministrija, pētījuma vadītāja

2017-2018, Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti. Rīga: Nacionālais veselības dienests, pētījuma vadītāja

01/04/2015-31/12/2017 Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu, eksperts

2016 Tiesu ētiskā regulējuma izpēte, Augstākā tiesa, pētījuma vadītāja

2013-2017 COST Action IS1201 Individuals, Societies, Cultures and Health: Disaster Bioethics: Addressing Ethical Issues Triggered by Disasters, (Indivīdi, sabiedrības, kultūra un veselība: uzrunājot katastrofu radītu ētikas jautājumus), Latvijas nacionālā koordinatore, informācija: http://disasterbioethics.eu/