Nodaļas absolventu ieteiktā papildliteratūra

Agnese Cimdiņa un Ieva Raubiško Cilvēks un darbs Latvijas laukos: sociālantropoloģisks skatījums, 2012

Светлана Алексиевич У войны не женское лицо, 1985 ; Цинковые мальчики, 1990 ; Чернобыльская молитва, 1997 (tulkoti latviešu valodā)

Claude Lévi-Strauss Tristes Tropiques, 1955

Dace Dzenovska School of Europeanness: Tolerance and Other Lessons in Political Liberalism in Latvia, 2018

David Graeber Debt: The First 5000 Years

Guntra A. Aistara Organic Sovereignties: Struggles Over Farming in an Age of Free Trade, 2018

Liene Ozoliņa-Fitzgerald Politics of waiting: Workfare, post-Soviet austerity and the ethics of freedom, 2019

Philippe Bourgois Righteous Dopefiend, 2009

Tomass Ēriksens Mazas vietas - lieli jautājumi. Ievads sociālantropoloģijā, 2010