Latvijas Universitāte piedāvā Latvijā pirmo un šobrīd vienīgo bakalaura studiju programmu kultūras un sociālajā antropoloģijā. Bakalaura studiju programma nodrošina spēcīgu antropoloģijas pamatzināšanu iegūšanu trijos studiju gados, īpaši attīstot pētniecības prasmes un zināšanas par kvalitatīvajām pētniecības metodēm. Izmantojot Erasmus+ apmaiņas programmas studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt vienu vai divus semestrus arī citās Eiropas universitātēs. Programma ne tikai sagatavo akadēmiski izglītotus antropologus, bet arī kalpo kā pirmais vai tālākais solis attīstībā, sniedzot mācīšanās un dzīves prasmes, kuras var izmantot gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts un nevalstiskajā sektorā. Studijas notiek bilingvāli latviešu/angļu valodā. Saziņa nodarbībās pārsvarā notiek angļu valodā, jo mācību grupā ir studenti no dažādām valstīm – Latvijas, ASV, Kanādas, Vācijas, Lielbritānijas, taču lielāko daļu mācību darbu var veikt arī latviešu valodā.

Darba iespējas

Antropologi Latvijā strādā gan valsts, gan nevalstiskās organizācijās, nodarbojas arī ar uzņēmējdarbību. Studijas veicina sistēmisko un kritisko domāšanu, kultūras un cilvēku daudzveidības izpratni, kā arī pētnieciskās prasmes. Veidojot programmu, labi apzināmies, ka tikai neliela daļa studentu izvēlēsies antropoloģiju kā savu pamatnodarbošanos un veidos akadēmisko karjeru. Jau programmas struktūrā esam novirzījuši kursus uz tām tautsaimniecības jomām, kurās būs nepieciešamas antropoloģiskās zināšanas apvienojumā ar analītiskām un komunikācijas prasmēm. Daži maģistra līmeņa studenti norādījuši, ka programmā sniegtās zināšanas palīdz attīstīt jau iesākto biznesu. Bakalaura līmeņa studiju laikā studentiem ir iespēja sadarbībā ar dažādiem partneriem iesaistīties publiski nozīmīgos antropoloģiskajos pētījumos.

Studiju iespējas

Studijas iespējamas gan pilna laika, gan sastādot individuālu plānu, arī ilgākā laika periodā, ja tās nepieciešams apvienot ar darbu. Pēdējā gadījumā par studijām pārmaksa nav – mācoties lēni kopumā vairāk nemaksās, taču jāņem vērā, ka valsts neatbalsta strādājošo studentu "lēnas" studijas.

Ar pilna laika studiju plāniem katram uzņemšanas gadam var iepazīties šeit:

2022

2023

2024