Mājokļu-integrācijas mijatkarīgums: apmaiņas un inovācijas veicināšana migrantu mājokļu pieejamībai un sociālajai integrācijai

Mājokļu pieejamības izaicinājumi Eiropas pilsētās, ar ko saskaras lielākā daļa iedzīvotāju, veido vidi, kur jaunpienācēju integrācija ir īpaši sarežģīta. Sintezējot līdzšinējos pētījumus par mājokļa un integrācijas mijatkarībām, kā arī izvērtējot un salīdzinot dominējošos mājokļa iegūšanas ceļus un rīcībpolitikas stratēģijas Eiropas pilsētās, HOUSE-IN projekts piedāvā jaunas pieejas kompleksai migrantu mājokļa problemātikas risināšanai. Projektā anlizējām migrantu mājokļu pieejamības sociālos, politiskos, finansiālos un infrastrukturālos kontekstus 5 Eiropas pilsētās: Leipcigā, Vīnē, Rīgā, Helsingborgā un Lundā.

Projektā (1) apkopojām esošās transreģionālās, starpdisciplinārās un starpsektoriālās zināšanas, apzinot trūkstošos posmus migrācijas un mājokļu pieejamības pētniecībā, (2) attīstījām jaunas prakses un diskursu migrācijas un mājokļu jautājumu starpinstitucionālā koordinācijā un izpētē, kā arī (3) nostiprinājām jaunas kapacitātes iekļaujoša mājokļa rīcībpolitiku un kopienas līmeņa pieeju “tulkošanai” starp dažādiem kontekstiem Eiropā. Latvijas kontekstā projekta fokusā ir mājokļa atrašanas izaicinājumi patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kā uzlabošanai plānots izstrādāt efektīvus rīcībpolitikas risinājumus. Tāpat paralēli antropoloģijas studenti veica pētījumu par ārvalstu studentu pieredzēm, meklējot dzīvesvietu.

Projekts apvieno pētniekus, politikas plānotājus, nevalstiskās organizācijas, migrantus un citas mājokļu tirgū un integrācijas jomā iesaistītās puses. Projekta konsorcijā bez Latvijas Universitātes iesaistītas: Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (Vācija, projekta pieteicēja), University College London (Lielbritānija), Eutropian GmbH (Austrija), Austrian Academy of Sciences (Austrija), Lund University (Zviedrija). Katra pētnieciskā organizācija projektā sadarbojas ar dažādu sektoru vietējiem partneriem. Latvijā pašfinansētie partneri projektā ir Patvērums “Drošā māja”, kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem" un Rīgas Domes Labklājības departaments.

Projekts tika īstenots 18 mēnešos (2021. gada jūnijs– 2022. gada novembris). Projekts tika īstenots Kopējās programmēšanas iniciatīvas Urban Migration ietvaros un Latvijas pusē to finansēja Izglītības un zinātnes ministrija. Vairāk informācijas par projektu šeit. No Publiskā antropoloģijas centra projektā iesaistīti Ieva Raubiško, Kārlis Lakševics un Andris Šuvajevs. Lai sazinātos par projekta aktivitātēm un radītajām zināšanām, raksti karlis.laksevics@lu.lv. Zemāk apkopoti dažādi projekta laikā radītie materiāli.

Stevens, U. (2023). Vienna’s Wohnpartner: Overcoming Conflicts In Social Housing (Cooperative City Magazine)

Saadeh, B. (2022). Inclusion Potentials of Co-Housing – A Look at OASE.inklusiv (Cooperative City Magazine)

Haase, Allsopp, Arroyo, Franz, Laksevics, Lazarenko, Nasya, Raubisko, Reeger, Saadeh, Schmidt, Stevens (2022). Refugee migration from Ukraine to other parts of Europe: Challenges to the housing-integration intersection at the city level (Radical Housing Journal)

HOUSE-IN starpvalstu #2 rīcībpolitikas dialogu dokumentācija: How to cope with future challenges. Learning with Ukraine (September 28, 2022)

HOUSE-IN starpvalstu #1 rīcībpolitikas dialogu dokumentācija: Connecting racism and discrimination in refugee housing and home-making (September 20, 2022)

Astolfo, Allsopp, Duszczyk, Franz, Haase, Laksevics, Nasya, Raubisko, Reeger, Schmidt (2022). Now and then. Precariousness, double standards and racism in housing refugees (Cooperative City Magazine)

Nasya, B. (2022). Social housing with self-determination: Wiener Wohnen’s quest to involve tenants in decision-making (Cooperative City Magazine)

Wessels, J. (2022). A Visit to Sällbo - JPI Urban Europe Housing and Integration study visit - 8 June 2022 (Video)

Adiene, S. et al (2022). Welcome to the Latvian housing market! International student housing pathways in Latvia

Raubiško, Šuvajevs, Lakševics (2021). Migrants' Access to Housing - City Report Riga