Mājokļu-integrācijas mijatkarīgums: apmaiņas un inovācijas veicināšana migrantu mājokļu pieejamībai un sociālajai integrācijai

Mājokļu pieejamības izaicinājumi Eiropas pilsētās, ar ko saskaras lielākā daļa iedzīvotāju, veido vidi, kur jaunpienācēju integrācija ir īpaši sarežģīta. Sintezējot līdzšinējos pētījumus par mājokļa un integrācijas mijatkarībām, kā arī izvērtējot un salīdzinot dominējošos mājokļa iegūšanas ceļus un rīcībpolitikas stratēģijas Eiropas pilsētās, HOUSE-IN projekts piedāvā jaunas pieejas kompleksai migrantu mājokļa problemātikas risināšanai. Projekts pievēršas migrantu mājokļu pieejamības sociālajiem, politiskajiem, finansiālajiem un infrastrukturālajiem kontekstiem 5 Eiropas pilsētās: Leipcigā, Vīnē, Rīgā, Helsingborgā un Lundā.

Projektā plānots (1) apkopot esošās transreģionālās, starpdisciplinārās un starpsektoriālās zināšanas, apzinot trūkstošos posmus migrācijas un mājokļu pieejamības pētniecībā, (2) attīstīt jaunas prakses un diskursu migrācijas un mājokļu jautājumu starpinstitucionālā koordinācijā un izpētē, kā arī (3) nostiprināt jaunas kapacitātes iekļaujoša mājokļa rīcībpolitiku un kopienas līmeņa pieeju “tulkošanai” starp dažādiem kontekstiem Eiropā. Latvijas kontekstā projekta fokusā ir mājokļa atrašanas izaicinājumi patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kā uzlabošanai plānots izstrādāt efektīvus rīcībpolitikas risinājumus. Tāpat paralēli antropoloģijas studenti veic pētījumu par ārvalstu studentu pieredzēm, meklējot dzīvesvietu.

Projekts apvieno pētniekus, politikas plānotājus, nevalstiskās organizācijas, migrantus un citas mājokļu tirgū un integrācijas jomā iesaistītās puses. Projekta konsorcijā bez Latvijas Universitātes iesaistītas: Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ (Vācija, projekta pieteicēja), University College London (Lielbritānija), Eutropian GmbH (Austrija), Austrian Academy of Sciences (Austrija), Lund University (Zviedrija). Katra pētnieciskā organizācija projektā sadarbojas ar dažādu sektoru vietējiem partneriem. Latvijā pašfinansētie partneri projektā ir Patvērums “Drošā māja”, kustība "Gribu palīdzēt bēgļiem" un Rīgas Domes Labklājības departaments.

Projektu plānots īstenot 18 mēnešos (2021. gada jūnijs– 2022. gada novembris). Projekts tiek īstenots Kopējās programmēšanas iniciatīvas Urban Migration ietvaros un Latvijas pusē to finansē Izglītības un zinātnes ministrija. Vairāk informācijas par projektu šeit. No Publiskā antropoloģijas centra projektā iesaistīti Ieva Raubiško, Kārlis Lakševics un Andris Šuvajevs. Lai iesaistītos projekta aktivitātēs, kā arī dalītos ar būtisku informāciju, raksti karlis.laksevics@lu.lv.