Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas

Projekta pētnieki aicina paraudzīties uz ekonomiku kā jomu, kas ir cieši saistīta ar sabiedrību, kas savukārt ir cieši saistīta ar apkārtējo vidi - nojaucot mākslīgās barjeras un veicinot dažādu ekonomikas-sabiedrības-vides saplūsmes un mijiedarbes formu analīze ilgtpējīgas attīstības kontekstā.
Šī starpdisciplinārā projekta nolūks ir pievērsties „cilvēkam” jeb sabiedrībai kā ilgtspējīgas attīstības resursam un pamatspēkam ilgstoši klātesot, vērot un runāt ar lauku novadu iedzīvotājiem par to, ko viņi domā par tagadni, uztver un skaidro notiekošo, reaģē un dzīvo, kas nekādā gadījumā neizslēdz arī dažādu dokumentu un faktu analīzi kā metodes sastāvdaļu. Vairāk: http://www.savskaktins.lu.lv