Uzņemšana Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura un maģistra programmās

Antropoloģija ir zinātne par cilvēku tā radītās kultūras un sociālo formu daudzveidībā. Antropoloģijas popularitāte pēdējās skaidrojama gan ar attālumu sarukšanu pasaulē, cilvēku migrāciju un intensīvu dažādu kultūru kontaktu, gan ar atskārsmi par šķietami pazīstamās vietējās sabiedrības iekšējo dažādību. Programmas studenti kultūras un sabiedrības analīzi apgūst gan teorētiski, piedaloties lekcijās, semināros un lasot, gan praktiski, veicot lauka darba pētījumus un pielietojot zināšanas praksē.