Projektstipendijas 2018/2019

Doktoranti (uz vietas)

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

The Wenner-Gren Foundation -  Dissertation Fieldwork Grants

Atbalsts fundamentālos doktora grāda pētījumus antropoloģijā, kas parāda skaidru saikni ar antropoloģijas teoriju un debatēm, un sola būtiski veicināt šo ideju attīstību. Nav nekādas priekšrocības jebkurai metodoloģijai, pētījumu atrašanās vietai vai apakšlaukam

līdz 20 000 ASV dolāru

neirobežots

May 1 and November 1

Fonds īpaši atzinīgi vērtē priekšlikumus, kuros izmanto salīdzinošu perspektīvu, var radīt novatoriskas pieejas vai idejas un/vai integrēt divus vai vairākus apakšlaukus.

  Doktoranti (braukt uz ārzemēm)

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

C.H. Beka stipendijas literatūrā un humanitārās zinātnēs

Pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

900  Eur/mēn.

6 mēneši

30. septembris un 31. marts

ceļa izdevumi netiek atmaksāti segti

2

Stipendija pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

Pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

870  Eur/mēn.

max. 4 mēneši

30. septembris un 31. marts

ārzemju pretendentiem var tikt segti arī ceļa izdevumi

3

Dr. Günther Findel-Stiftung / Rolf und Ursula Schneider-Stiftung

Pētījumam Hercoga Augusta bibliotēkā

1100  Eur/mēn.

2-10 mēneši

1. oktobris un 1. aprīlis

ārzemju pretendentiem var tikt segti arī ceļa izdevumi

 

4

Lydie T. Shufro Summer Research Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

5

Marcia and Oded Borowski Research Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

6

Carol and Eric Meyers Doctoral Dissertation Fellow

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

7

George A. Barton Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

8

Onassis Foundation

Stipendija pētījumam Grieķijā. Filoloģija, Literatūra, Lingvistika, Vēsture, Arheoloģija, Filozofija, Izglītības studijas, Psiholoģija. Māksla (tikai Teorētiskās studijas, mākslinieki netiek aicināti): Mākslas vēsture, Vizuālā māksla, Mūzikas deja, Teātra fotogrāfija, Filmu studijas, "Jaunie mediji", Kultūras vadība.

€ 1,300 mēnesī

3 mēneši periodā no October 2019 - September 2020

February 2019

Iespējamā starpdisciplinārā vai multidisciplinārā pētījuma pieeja būs augsti novērtēta. Papildus tiek segti ceļa izdevumi 300 eiro.

9

International Scholarship Program at the Staatliche Museen zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz

Staatliche Museen zu Berlin kā pētniecības rezidence.

 

€ 900 mēnesī

1-3 mēneši

December 31st

 

Tiek segti ceļa izdevumi līdz 500 eiro.

  Pēcdoktorantūra (uz vietas)

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

The Gerda Henkel Foundation (Vācija)

Arheoloģija

Mākslas vēsture

Vēsturiski islāma pētījumi

Vēsture

Zinātnes vēsture

Tiesību vēsture

Aizvēsture un agrīna vēsture

2000  Eur/mēn.

6 mēneši

22 November, 2018.

Iespēja apmaksāt ceļa izdevumus un iegūt “ģimenes” atbalstu par bērniem + papildus 350 eur, ja pētnieks brauc uz ārzemēm

2

The Harry Frank Guggenheim Foundation

Pētījums par vardarbību, agresiju un dominēšanu

15000 - 40000 USD gadā

1-2 gadi

katra gada 1. augusts

Kā viena no pētījuma jomām, kas tiek atbalstīta, ir minēta "reliģija, etniskā piederība un nacionālisms"

3

The Wenner-Gren Foundation -  Post-Ph.D. Research Grants

Programma veicina Fonda vispārējo misiju, atbalstot fundamentālos pētījumus, kurus veic doktora grādu ieguvušie pētnieki, antropoloģijā, un nodrošinot, ka šī disciplīna turpina būt dinamiska un nozīmīga joma, kas veicina mūsu izpratni par cilvēces kultūras un bioloģisko izcelsmi, attīstību un izmaiņām. Fonds atbalsta pētījumus, kas parāda skaidru saikni ar antropoloģijas teoriju un debatēm, un sola būtiski veicināt šo ideju attīstību. Nav nekādas priekšrocības jebkurai metodoloģijai, pētījumu atrašanās vietai vai apakšlaukam

līdz 20 000 ASV dolāru.

neirobežots

May 1 and November 1

Fonds īpaši atzinīgi vērtē priekšlikumus, kuros izmanto salīdzinošu perspektīvu, var radīt novatoriskas pieejas vai idejas un/vai integrēt divus vai vairākus apakšlaukus.

4

Fejos Postdoctoral Fellowships in Ethnographic Film

Atbalstīt etnogrāfisko filmu/as, kuru pamatā ir pieteikuma iesniedzēja jau veiktie antropoloģiskie pētījumi, pabeigšanu. Stipendijas tiek piešķirtas zinātniekiem agrākos karjeras posmos, kad viņiem bieži trūkst laika un resursu, lai attīstītu savu pētījumu etnogrāfiskās filmas veidā.

$40,000 12 mēnešu pilna laika darbam

    $20,000 – 6 mēnešiem

6-12 mēneši

May 1

 

5

Hunt Postdoctoral Fellowships in Ethnographic Film

Programma veicina Fonda vispārējo misiju, atbalstot fundamentālos pētījumus, kurus veic doktora grādu ieguvušie pētnieki, antropoloģijā, un nodrošinot, ka šī disciplīna turpina būt dinamiska un nozīmīga joma, kas veicina mūsu izpratni par cilvēces kultūras un bioloģisko izcelsmi, attīstību un izmaiņām. Fonds atbalsta pētījumus, kas parāda skaidru saikni ar antropoloģijas teoriju un debatēm, un sola būtiski veicināt šo ideju attīstību. Nav nekādas priekšrocības jebkurai metodoloģijai, pētījumu atrašanās vietai vai apakšlaukam.

$40,000 12 mēnešu pilna laika darbam

    $20,000 – 6 mēnešiem

6-12 mēneši

May 1

 

  Pēcdoktorantūra (braukt uz ārzemēm)

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

C.H. Beka stipendijas literatūrā un humanitārās zinātnēs

Pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

1500  Eur/mēn.

6 mēneši

30. septembris un 31. marts

ceļa izdevumi netiek segti

2

Stipendija pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

Pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

1025  Eur/mēn.

max. 4 mēneši

30. septembris un 31. marts

ārzemju pretendentiem var tikt segti arī ceļa izdevumi

3

Lydie T. Shufro Summer Research Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

5

Marcia and Oded Borowski Research Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

6

Glassman Holland Research Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

$12 000

3 mēneši

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

7

The Research Fellowship Program of the Matsumae International Foundation (Japāna)

Priekšroka tiek dota eksaktajām zinātnēm, tomēr projektus var iesniegt arī humanitārie. Stipendijas mērķis ir strādāt pie koncepcijas "Ceļā uz lielāku sapratni par Japānu un ilgstošu pasaules mieru".

visu izdevumu apmaksa

3-6 mēneši

katra gada 31. augusts

pētnieki, kuri ir jaunāki par 50 gadiem.  Papildus tiek segti: apdrošināšana + ceļa izdevumi + 935 eur ierašanās pabalsts

8

Dr. Günther Findel-Stiftung / Rolf und Ursula Schneider-Stiftung

Pētījumam Hercoga Augusta bibliotēkā

1100  Eur/mēn

2-10 mēneši

1. oktobris un 1. aprīlis

ārzemju pretendentiem var tikt segti arī ceļa izdevumi

 

9

Onassis Foundation

Stipendija pētījumam Grieķijā. Filoloģija, Literatūra, Lingvistika, Vēsture, Arheoloģija, Filozofija, Izglītības studijas, Psiholoģija. Māksla (tikai Teorētiskās studijas, mākslinieki netiek aicināti): Mākslas vēsture, Vizuālā māksla, Mūzikas deja, Teātra fotogrāfija, Filmu studijas, "Jaunie mediji", Kultūras vadība.

€ 1,300 mēn

3 mēneši periodā no October 2019 - September 2020

February 2019

Iespējamā starpdisciplinārā vai multidisciplinārā pētījuma pieeja būs augsti novērtēta. Papildus tiek segti ceļa izdevumi 300 eiro.

10

Max Weber Fellowships

Vēsture un civilizācija. Politika un sociālās zinātne.

Stipendiātam ir pienākums dzīvot Florences teritorijā viņu stipendijas laikā, lai viņi varētu aktīvi piedalīties programmā un savas nodaļas akadēmiskajās darbībās.

2,000 EUR mēnesī

1-2 gadi (izņēmuma gadījumos 3 gadi)

Katra gada18 October

PhD ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem uz pieteikuma iesniegšanas brīdi. Papildus tiek segti:  1000 EUR gadā attaisnotajiem pētniecības izdevumiem, piemēram, piedalīšanās konferencēs + ceļa izdevumi

11

International Scholarship Program at the Staatliche Museen zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz

Staatliche Museen zu Berlin kā pētniecības rezidence.

€ 1200 mēn

1-3 mēneši

December 31st

Tiek segti ceļa izdevumi līdz 500 eiro.


  Pētnieki (uz vietas)

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

The Gerda Henkel Foundation (Vācija)

Arheoloģija

Mākslas vēsture

Vēsturiski islāma pētījumi

Vēsture

Zinātnes vēsture

Tiesību vēsture

Aizvēsture un agrīna vēsture

2700  Eur/mēn.

-

22 November, 2018

Asociētajiem profesoriem un profesoriem.

Iespēja apmaksāt ceļa izdevumus un iegūt “ģimenes” atbalstu par bērniem + papildus 675 eur, ja pētnieks brauc uz ārzemēm.

2

The Harry Frank Guggenheim Foundation

Pētījums par vardarbību, agresiju un dominēšanu

15000 - 40000 USD gadā

1-2 gadi

katra gada 1 augusts

Kā viena no pētījuma jomām, kas tiek atbalstīta, ir minēta "reliģija, etniskā piederība un nacionālisms"

3

Berlīnes-Brandenburgas Zinātnes un humānitāro zinātņu akadēmijas balva

Apbalvojums ietver naudas balvu 10 000 eiro apmērā, un to var piešķirt reizi divos gados par izciliem Austrumu un Dienvidaustrumeiropas valstu zinātnieku sasniegumiem. Balvas ieguvēji jābūt jauniem, salīdzinot ar viņu sasniegumiem.

10 000 Eiro

-

Katru gadu 30th September

 

4

Valtera de Gruitera Berlīnes-Brandenburgas Zinātnes un humānitāro zinātņu akadēmijas balva

Apbalvojums ietver naudas balvu 10 000 eiro apmērā, un to var piešķirt reizi divos gados par izciliem sasniegumiem mācību priekšmetā, ko aptver izdevniecība Walter de Gruyter, vēlams - humanitārās zinātnes. Balvas ieguvēji jābūt jauniem, salīdzinot ar viņu sasniegumiem.

10 000 Eiro

-

Katru gadu 30th September

 

  Pētnieki (braukt uz ārzemēm)

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

Stipendija pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

Pētījumam Marbahas Vācu literatūras arhīva bibliotēkā

1380 Eur/mēn.

max. 4 mēneši

30. septembris un 31. marts

ārzemju pretendentiem var tikt segti arī ceļa izdevumi

2

Seymour Gitin Distinguished Professorship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

$40 000/$20 000

8 mēneši/4 mēneši

katra gada 15. oktobris

Vecākie pētnieki ar izcilem sasniegumiem.

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

3

Lydie T. Shufro Summer Research Fellowship

W. F. Olbraita arheoloģisko pētījumu institūts Izraēlā, Jeruzalemē. Tuvo Austrumu literatūra, vēsture un kultūra, Palestīnas arheoloģija un Bībeles studijas, civilizācijas attīstība no aizvēstures līdz agrīnajam islāma periodam.

3 000 $

1 mēnesis

katra gada 15. oktobris

Stipendijas varētu būt interesantas arheologiem, antropologiem, vēsturniekiem, teologiem utt.

Izmaksas: istaba institūtā + brokastis/vakariņas = 1200 $

4

The Research Fellowship Program of the Matsumae International Foundation (Japāna)

priekšroka tiek dota eksaktajām zinātnēm, tomēr projektus var iesniegt arī humanitārie.

visu izdevumu apmaksa

3-6 mēneši

katra gada 31. augusts

pētnieki, kuri ir jaunāki par 50 gadiem..  Papildus tiek segti: apdrošināšana + ceļa izdevumi + 935 eur ierašanās pabalsts

5

Onassis Foundation

Stipendija pētījumam Grieķijā. Filoloģija, Literatūra, Lingvistika, Vēsture, Arheoloģija, Filozofija, Izglītības studijas, Psiholoģija. Māksla (tikai Teorētiskās studijas, mākslinieki netiek aicināti): Mākslas vēsture, Vizuālā māksla, Mūzikas deja, Teātra fotogrāfija, Filmu studijas, "Jaunie mediji", Kultūras vadība.

€ 1,300 mēnesī

3 mēneši periodā no October 2019 - September 2020

February 2019

Iespējamā starpdisciplinārā vai multidisciplinārā pētījuma pieeja būs augsti novērtēta. Papildus tiek segti ceļa izdevumi 300 eiro.

6

Jean Monnet Fellowships

Vēsture un civilizācija. Politika un sociālās zinātne.

Stipendiātam ir pienākums dzīvot Florences teritorijā viņu stipendijas laikā, lai viņi varētu aktīvi piedalīties programmā un savas nodaļas akadēmiskajās darbībās.

€ 2,500 mēnesī

1 gads (from September to August)

Katra gada 25 October

Doktora grāds vairāk nekā 5 gadus pirms stipendijas uzsākšanas; izcilas angļu valodas zināšanas. Papildus tiek segti ceļa izdevumi.

7

International Scholarship Program at the Staatliche Museen zu Berlin –Preußischer Kulturbesitz

Staatliche Museen zu Berlin kā pētniecības rezidence.

€ 1200 mēn

1-3 mēneši

December 31st

Tiek segti ceļa izdevumi līdz 500 eiro.

  Projekti

Nr

Nosaukums

Prasības

Summa

Laika posms

Deadline

Komentāri

1

The Harry Frank Guggenheim Foundation

Pētījums par vardarbību, agresiju un dominēšanu

15000 - 40000 USD gadā

1-2 gadi

katra gada 1. augusts

Kā viena no pētījuma jomām, kas tiek atbalstīta, ir minēta "reliģija, etniskā piederība un nacionālisms"

2

"Patrimonies"

Neskarto ēku un objektu saglabāšana, atjaunošana un izpēte; Materiālo avotu digitalizācija, saglabāšana, dokumentēšana un pētījumi; Mutisko avotu dokumentācija un pētījumi; Jauno zinātnieku apmācība un tālākizglītība, jo īpaši arheoloģijas, vēstures, mākslas vēstures, vēsturiskās celtniecības pētniecības/pieminekļu saglabāšanas jomā; Speciālistu apmācība un tālākizglītība pētniecības pasākumiem (piemēram, restauratori, kuratori, ģeofirmi); Ceļojumi/semināri, lai sagatavotu projektus un sadarbību, kā arī apmācības nolūkos; Vietņu apsaimniekošana un celtniecības pasākumi (atsevišķos gadījumos).

-

-

-

Varētu būt interesants mūsu folkloristiem, etnogrāfiem un vēsturniekiem.

Katrs "Patrimonies" projekts tiek izskatīts individuāli, tāpēc nav noteikts deadline un summa.

 

Tiek segti:

Materiālā palīdzība, ieskaitot saglabāšanas un atjaunošanas darbu izmaksas

Personāla izmaksas, vēlams, ar pakalpojumu līgumiem un stipendijām

Dotācijas rezidentu izpētes un apmācību izmaksu segšanai

Ceļa izdevumi

5

ASV vēstniecības Latvijas Republikā Mazo grantu programma

Etnisko grupu, minoritāšu un sieviešu vienlīdzība;

ASV māksla un kultūra;

pilsoniskā izglītība.

Max  10 000 USD, (parasti 1 000-3 000 USD)

-

vismaz 3 mēnešus pirms projekta uzsākšanas

Vienreizējs atbalsts iniciatīvām, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības.

6

Lyle Spencer Research Awards (ASV)

Programmas mērķis ir atbalstīt intelektuāli vērienīgus pētījumus, kas vērsti uz izglītības prakses uzlabošanu, neatkarīgi no konkrētām reformām vai metodoloģiskām prasībām. Programmas īstenotāji paredz plaša mēroga izglītības koncepciju, kas ietver formālo un neformālo izglītību, kā arī institucionālo, politikas un normatīvo sistēmu, kas ietekmē un kuru ietekmē mācīšanās un attīstības procesi. Turklāt tiek atzīts, ka mācīšanās notiek dažādās vietās - sākot no mācību klases līdz darbavietai un pat spēles laukumam - jebkurš no tiem, pareizā situācijā, var kļūt par pamatu grantam.

•Mācību prakses pētījumi: pētījumi, kas vairāk vai mazāk vērsti tieši uz mācīšanas un mācīšanās procesiem klases līmenī (vai mācību apstākļos ārpus klasēm un pat ārpus skolas).

•Izglītības infrastruktūras pētījumi: pētījumi, kas pievērš uzmanību politiskai un institucionālai videi, kurā notiek izglītojoši darījumi. Uzmanības centrā ir konceptuālas un empīriskās saites starp infrastruktūras elementiem un izglītības prakses faktisko būtību.

•Pētījumu infrastruktūras pētījumi: palīdz izstrādāt pētniecības instrumentus, kas var atbalstīt tādu pētījumu veidu attīstību, kuri ir nosaukti.

līdz 1 000 000 ASV dolāru, ieskaitot netiešās izmaksas (izņēmuma gadījumos vairāk)

 

May 2019

Galvenajiem pētniekiem (PI) un Co-PI jābūt doktora grādam akadēmiskajā disciplīnā vai profesionālajā jomā vai atbilstoša pieredze ar izglītību saistītā profesijā.

PI jābūt saistītam ar koledžu, universitāti, skolu, bezpeļņas izpētes centru vai bezpeļņas kultūras iestādi. Spencer Foundation nepiešķir dotācijas tieši privātpersonām.

7

Lyle Spencer Small Research Grants (ASV)

Programmas mērķis ir finansēt akadēmiskos darbus, kas veicinās plaša mēroga izglītības pilnveidošanu. Pētījumu lauki:

•Atbilst programmas misijai;

•Sakari starp izglītību un sociālajām iespējām;

•Mācīšana, mācīšanās un mācīšanās resursi;

•Jaunā pilsoniskā sabiedrība;

•Organizatoriskā mācīšanās skolās, skolu sistēmās un augstākās izglītības sistēmās;

•Izglītības mērķi un vērtības.

līdz 50 000 ASV dolāru.

 

The following deadlines will fall on November 1, 2018, February 1, 2019, and May 1, 2019

Galvenajiem pētniekiem (PI) un Co-PI jābūt doktora grādam akadēmiskajā disciplīnā vai profesionālajā jomā vai atbilstoša pieredze ar izglītību saistītā profesijā.

PI jābūt saistītam ar koledžu, universitāti, skolu, bezpeļņas izpētes centru vai bezpeļņas kultūras iestādi. Spencer Foundation nepiešķir dotācijas tieši privātpersonām.

8

Centrālā Baltijas jūras reģiona programma INTERREG

Pārrobežu sadarbības projektiem, kuri tiek īstenoti kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas, tai skaitā Ālandu salām.

4.prioritātē “Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions” (pieejamais finansējums 1 miljons EUR)

 

Mazie projekti – līdz 200 000 eiro, lielie projekti – virs 200 000 eiro

2019.gada marts, maksimālais darbības ilgums ir līdz 2021.g. 30.jūnijam

16. novembris