Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā

Mēs dzīvojam laikā, kad biotehnoloģiju iespējas maina cilvēku dzīves un dod aizvien jaunas cerības. Tai pašā laikā ir skaidrs, ka dabas zinātņu sniegtās iespējas ierobežo sabiedrības priekšstati par pasauli un tehnoloģiju pielietojums būtiski maina cilvēku dzīves, uz ko cilvēki ne vienmēr ir gatavi. Tehnoloģijas rada jaunus riskus un prasa jaunas lietotāju zināšanas, attiecību regulējumu un laboratorijas procedūras – šo visu saucam par biodrošību. Vairāk http://www.biodrosiba.lu.lv/