Antropoloģijas studiju katedras docētāju konsultāciju laiki

Antropoloģijas studiju nodaļas docētāju konsultāciju laiki

Lūgums iepriekš saskaņot konsultāciju ar docētājiem, vvismaz dienu pirms konsultācijas, ja nav norādīts citādāk, izmantojot e-pastu vai klātienē.

Asoc. prof. Aivita Putniņa

Trešdienās 14:00 333. telpa

Doc. Gareth Euan Hamilton

Pirmdienās 16.30 334. telpa (lūdzu pabrīdināt 2 dienas iepriekš)

Lekt. Kārlis Lakševics

Pirmdienās 14:00 334. telpa vai citās dienās, vienojoties par laiku.

Lekt. Artūrs Pokšāns

Otrdienās 13.00 334. telpa vai citās dienās, vienojoties par laiku.

Lekt. Māra Neikena

Otrdienās 14.00 334. telpa

Pasn. Līna Orste

Pirmdienās 14:00 334. telpa vai citās dienās, iepriekš vienojoties par laiku. (lūdzu pabrīdināt 2 dienas iepriekš)

Pasn. Ilze Mileiko

Trešdienas 10:00 334. telpa

Uz konsultāciju var pieteikties klātienē (Antropoloģijas studiju nodaļa 334. telpa) vai rakstot e-pastā (docētāja vārds.uzvārds@lu.lv).