Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2021./2022.studiju gadā

Rudens semestris

Maģistra darba tēmu iesniegšana 20.10.2021. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 02.11.2021.

Pavasara semestris

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 16.02.2022

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 06.04.2022. līdz plkst. 17.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 19.04.2022.

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 09.06.2022. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 16.06.2022. / Thesis defence