Rudens semestris

Maģistra darba tēmu iesniegšana 18.10.2023. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 01.11.2023.

Pavasara semestris

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 15.02.2024

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 3.04.2024. līdz plkst. 17.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 11.04.2024

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 06.06.2024. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 13.06.2024.