Reproduktīvās un seksuālās veselības pētījums

Programmas pasniedzēji un studenti sadarbībā ar NVO "Papardes Zieds" ir iesaistīti PVO finansētajā pētījumā par Latvijas iedzīvotāju reproduktīvo un seksuālo veselību un uzvedību. Pētījums