Antropoloģijas studiju nodaļa: 67034922

Atrašanās vieta: LU Humanitāro zinātņu fakultātes ēka Visvalža ielā 4a, Rīgā, 406A telpa*

Facebook: www.facebook.com/antropologijaLU

 

*Telpu var atrast, no galvenajām kāpnēm nogriežoties pa labi un izejot cauri 2. vai 3. stāva gaitenim. Abu gaiteņu galā ir kāpnes, kas ved uz nodaļas telpu 4. stāvā.