Jaunumi

Mācībspēku atvērtās prezentācijas

Lai arī 29. maijs šonakt kļuvis par brīvdienu, turpināsim ar lekcijām, uzturot piecīgu gaisotni, jo rit pēdējā studiju nedēļa.

Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra un bakalaura studiju programmas absolventu aptaujas rezultāti

Atklāta vēstule par antropoloģijas studiju programmām Latvijā

Konference "Ceļā uz nevardarbīgu antropoloģiju"

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Antropoloģijas lomu meklējot: antropoloģijas teorijas un praktisko risinājumu sasaistes punkti

Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē. Kvantitatīva aptauja

Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference Humanitāro zinātņu fakultāte, Antropoloģijas studiju nodaļa “Varonība politikā, poētikā un ikdienas praksē”

Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference Humanitāro zinātņu fakultāte, Antropoloģijas studiju nodaļa "Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā"