Jaunumi

79th International Scientific Conference of the University of Latvia. Making anthropology relevant: Bridging theoretical anthropology and practical solutions

Latvijas Universitātes 79. starptautiskā zinātniskā konference. Antropoloģijas lomu meklējot: antropoloģijas teorijas un praktisko risinājumu sasaistes punkti

Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē. Kvantitatīva aptauja

University of Latvia 78th annual conference Faculty of Humanities Department of Anthropology The politics, poetics and quotidian practices of heroism""

Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference Humanitāro zinātņu fakultāte, Antropoloģijas studiju nodaļa “Varonība politikā, poētikā un ikdienas praksē”

Anthropology Students Visit the Latvian Institute of History "Oldest inhabitants of Latvia - demography, dietary habits, ancient DNA research"

University of Latvia 77th annual conference Faculty of Humanities Department of Anthropology "Tolerance: enacting, feeling, conceptualising"

Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference Humanitāro zinātņu fakultāte, Antropoloģijas studiju nodaļa "Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā"

Starptautiskajā nevardarbības dienā Latvijas Universitātē notiks vardarbībai un tās novēršanai Latvijā veltīta projekta atklāšana un preses konference