2019. gada 1. martā, Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konferences ietvaros, Antropoloģijas studiju nodaļas sekcija veltīta vardarbības un tolerances jautājumiem - "Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā". Konference notiks Kalpaka bulvārī 4, Rīgā. Sīkāku pasākuma programmu skatīt zemāk.

                                           

Latvijas Universitātes 77. starptautiskā zinātniskā konference

Humanitāro zinātņu fakultāte, Antropoloģijas studiju nodaļa    antropologija.lu.lv

Tolerance darbībā, sajūtās un domāšanā      Vadītājs: Dr Garets E. Hamiltons

Kalpaka bulvāris 4, Rīga     2019. gada 1. martā                                   


SEKCIJAS 1. DAĻA (angliski)

10.00              Ievadvārdi

                        Garets E. Hamiltons

10.05              Ievadvārdi un konferences konteksta izklāsts

                        Aivita Putniņa

10.15              “Masu cepšanās”: netolerances potlačs internetā                    

Ieva Melgalve

10.35              Tolerance kā nepaklausīga prakse

                        Elīza Lasmane

10:55              Tolerance darbībā “Zero waste” dzīvesstilā

                        Līna Orste

11.15              No īpatņiem līdz tiesīgiem dalībniekiem: piederības skaidrojums Igaunijas pierobežā

                        Alīna Jašina-Šēfere

11.35              Dzimtes lomas un bērnu audzināšanas stili atšķirīgas ādas krāsas pāru vidū Alabamā un Francijā: tolerances iedzīvināšana rasu stigmatizēšanas kontekstā

                        Sesila Kokete-Mokoko

12.00              Pusdienas


SEKCIJAS 2. DAĻA (angliski)

Prezentācijas sniedz Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju nodaļā realizētā Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta "Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē" dalībnieki (projekta Nr. lzp-2018/1-0068)

13.00              No tolerēšanas līdz drošībai: militāro treniņu telpas depolitizēšana

Kārlis Lakševics

 

13:20              Vardarbība Latvijas medijos: afektīva ziņošana un reakcijas

                        Māra Neikena & Kristians Zalāns

 

13:40              Tolerance pāri antropocentrismam: slimnīcu baktēriju kontrole Latvijā

                        Zane Linde-Ozola

 

14:00              Toleranci skaidrojošie ietvari – masu mediju debate Latvijā               

Ilze Mileiko

 

14:20              Banāni un kafija: spriedze un tolerance blogu ziņojumos Austrumvācijas pilsētā

Garets E. Hamiltons

 

14:40              Varas transcendence un vardarbības uztvere Latvijas medijos

                        Aivita Putniņa


15:00              Kafijas pauze


SEKCIJAS 3. DAĻA (latviski)

15:20              Diskusija: Pierādījumos balstīta nevardarbības rīcībpolitika

Latvija lepojas ar nevardarbīgās pretošanās pieredzi - dziesmotā revolūcija un barikāžu periods kļuvis par nacionālās identitātes sastāvdaļu, ar kuru lepojamies. Vienlaikus vardarbība mājās, skolās un darbavietās norit klusumā un tiek tolerēta, virspusē izlaužoties vien skaļiem un skandaloziem gadījumiem.

  • Kāpēc un vai Latvijai vajadzīga nevardarbību veicinoša vīzija un politika?
  • Kā un kādu mēs redzam sabiedrību un dzīves kvalitāti tajā?

Diskusija vērsta uz vardarbību rīcībpolitikas skatījumā. Latvijā vardarbības novēršanas politika nacionālā līmenī tiek veidota jau otro desmitgadi, taču vardarbības definēšana, speciālistu un sabiedrības izglītošana, izpratnes veidošana un institūciju sadarbība joprojām ir politikas dokumentu dienaskārtībā. Ar vardarbības novēršanu saistīti jautājumi patlaban ietverti labklājības, veselības un tieslietu nozares politikās un vardarbības novēršanā aktīvi darbojas NVO sektors.

  • Kā un kādu politikas veidotāji un īstenotāji redz pētnieku lomu?

Diskusijā dalību apstiprinājuši tiesībsargs (pārstāvis tiek precizēts), Raivo Vilcāns (krīzes centrs "Skalbes"), Agnese Sladzevska (centrs "Dardedze"), pētniecei Dr. Violai Korpai. Ielūgumi izsūtīti tieslietu un labklājības ministrijām, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, resursu centram "Marta".

 

Dalīties