Publicējam kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra un bakalaura studiju programmas absolventu aptaujas rezultātus. Kopumā aptaujā piedalījās 74 antropoloģijas programmu absolventi, anketu aizpildot 2020. gada augustā-septembrī visidati.lv portālā. No 115 bakalaura programmas absolventiem, anketu aizpildīja 62 jeb 54% absolventu; no maģistra programmas absolventiem – 31 jeb 62% no absolventiem. 7 respondenti bija beiguši abas programmas. Pateicamies par atsaucību un piedāvājam pārskatu par sniegtajām atbildēm.

Rezultātus skatīt šeit.

Dalīties