Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekti
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2013

 

Finanšu lietpratība Latvijas mājsaimniecībās

Kādu finanšu lietpratību jaunieši gūst ģimenē? Pētījums rāda, ka Latvijas mājsaimniecības savu finanšu plūsmu organizē vairākos nulles ciklos: sabalansējot ienākumus un izdevumus no algas līdz algai vai pildot saistības starp paaudzēm. Mājsaimniekošanas loģika ļauj izprast, kāpēc Latvijas iedzīvotāji salīdzinoši maz uzkrāj naudu bankās, slikti domā par kredītiem, lai arī tos lieto, audzē savus produktus, lai arī tas ir ekonomiski neizdevīgi, un uzticas izglītības sistēmai. Saskaņā ar šo saimniekošanas loģiku saprotama jauniešu pasīvā loma mājsaimniecības ekonomikā. Kabatas nauda un citi jaunieša ieņēmumi parasti kļūst par galveno izmēģinājuma rīku, lai individuāli iesaistītos ekonomikas procesos. Pētījumu skatīt šeit!

Pētījums veikts sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju. 

 

 

Jauniešu finanšu lietpratība

LU antropoloģijas bakalaura studentu pētījums par jauniešu finanšu lietpratības prasmēm. Pētījumā atklāts, ka jaunieši galvenokārt darbojas neformālās jeb mājas ekonomikas sektorā par nenojaušot par savu ekonomisko aktivitāti. savukārt skolā mācīto ekonomiku skolēni uztver kā tālākā nākotnē nepieciešamām un vērtīgām zināšanām. Pētījums apraksta veidus, kā jaunieši tomēr var kļūt finanšu lietpratīgi un uzlabot savas starta pozīcijas dzīvē. Pētījums vekits sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju un ir pieejams šeit.

 

Biodrošība - “Kapacitātes stiprināšana starpnozaru pētījumos biodrošībā”

Mēs dzīvojam laikā, kad biotehnoloģiju iespējas maina cilvēku dzīves un dod aizvien jaunas cerības. Tai pašā laikā ir skaidrs, ka dabas zinātņu sniegtās iespējas ierobežo sabiedrības priekšstati par pasauli un tehnoloģiju pielietojums būtiski maina cilvēku dzīves, uz ko cilvēki ne vienmēr ir gatavi. Tehnoloģijas rada jaunus riskus un prasa jaunas lietotāju zināšanas, attiecību regulējumu un laboratorijas procedūras – šo visu saucam par biodrošību.

Vairāk http://www.biodrosiba.lu.lv/

 

Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas“

Projekta pētnieki aicina paraudzīties uz ekonomiku kā jomu, kas ir cieši saistīta ar sabiedrību, kas savukārt ir cieši saistīta ar apkārtējo vidi - nojaucot mākslīgās barjeras un veicinot dažādu ekonomikas-sabiedrības-vides saplūsmes un mijiedarbes formu analīze ilgtpējīgas attīstības kontekstā.
Šī starpdisciplinārā projekta nolūks ir pievērsties „cilvēkam” jeb sabiedrībai kā ilgtspējīgas attīstības resursam un pamatspēkam ilgstoši klātesot, vērot un runāt ar lauku novadu iedzīvotājiem par to, ko viņi domā par tagadni, uztver un skaidro notiekošo, reaģē un dzīvo, kas nekādā gadījumā neizslēdz arī dažādu dokumentu un faktu analīzi kā metodes sastāvdaļu.

Vairāk: http://www.savskaktins.lu.lv/savskaktins/

 

Reproduktīvās un seksuālās veselības pētījums

Programmas pasniedzēji un studenti sadarbībā ar NVO "Papardes Zieds" ir iesaistīti PVO finansētajā pētījumā par Latvijas iedzīvotāju reproduktīvo un seksuālo veselību un uzvedību.

Pētījums