Projekts „Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē” (lzp-2018/1-0068)
Finansē Latvijas Zinātnes padome

Starptautiskajā nevardarbības dienā Latvijas Universitātē notiks vardarbībai un tās novēršanai Latvijā veltīta projekta atklāšana un preses konference 2018. gada 2. oktobrī 10:00 Kronvalda bulvārī 4.

2. oktobrī ANO atzīmē starptautisko nevardarbības dienu. Latvija lepojas ar nacionālajām nevardarbīgās pretošanās tradīcijām – Dziesmoto revolūciju un Baltijas ceļu un daudzi dalībnieki atceras piedzīvoto vienotības un pleca sajūtu. Latvija var iet tālāk un lepoties arī nevardarbību un savstarpēju cieņu ģimenē, darba un mācību vietā.

Latvijas Universitātes antropologi ir saņēmuši Latvijas Zinātnes padomes finansējumu, kurš ļaus pētīt, kā šodienas Latvijas sabiedrībā uztver varu un vardarbību, bērnu audzināšanas un attiecību tradīcijas ģimenē un kopienā. Pēdējos gados valsts daudz ir darījusi vardarbības seku novēršanai un vardarbīgo situāciju uzlabošanai, jo vardarbības novēršanas politikas virzienā panāktas būtiskas pārmaiņas. Vardarbība ģimenē kā vainu pastiprinošs apstāklis minēts Krimināllikumā un labojumi Kriminālprocesa un Civilprocesa likumā paplašina vardarbības ģimenē ietverto personu loku un bijušajiem un nereģistrētajiem partneriem, kā arī ievieš pagaidu aizsardzības līdzeklis. Pieejami ir vardarbībā cietušām personām rehabilitācijas pakalpojumi, kas ir būtisks atbalsts vardarbībā cietušajiem, tomēr ir cīņa ar sekām un nerisina vardarbības cēloņus un mazāka uzmanība ir pievērsta vardarbības agrīnai prevencijai. Cilvēcīgas attieksmes trūkums darba vietās ir viens no būtiskiem iemesliem migrācijai prom no Latvijas.

Preses konferencē tiks prezentēts neliels pētījums par to, kā vardarbība un tās cēloņi tiek prezentēti elektroniskajos medijos un to komentāros. Mediju saturu galvenokārt virza nejauši notikumi un negadījumi, kā arī mediju vai sabiedrisku organizāciju iniciētas kampaņas. Mediju tekstiem nav konkrētas mērķauditorijas vai arī tie tiek publicēti attiecībām veltītās sadaļās. Neviens no medijiem neredz jauniešus kā īpaši uzrunājamu mērķa grupu. Pētnieki komentēs līdzšinējo vardarbības novēršanas politiku un aicinās uz sadarbību medijus, sabiedriskās organizācijas un iestādes, lai pētījums sniegtu arī praktisku ieguldījumu nevardarbības tradīciju stiprināšanā, vardarbības novēršanas programmu un politikas novērtēšanā. Pētījums īpaši pievērsīsies jauniešu mērķa grupai, mudinot mainīt līdz šim dominējošo pieeju, kurā jaunieši tikuši uztverti par pasīvu masu, kuru nepieciešams ietekmēt, un tā vietā aicinot jauniešu aktīvu līdzdalību gan vardarbības cēloņu izpētē, gan risinājumu meklēšanā.

Preses konferencē piedalīsies Latvijas Universitātes pētnieki Aivita Putniņa, Ilze Mileiko, Artūrs Pokšāns un centra “Dardedze” pārstāve – Laila Balode. Papildu informāciju meklējiet projekta FB lapā “Nevardarbība” vai pie Ilzes Mileiko (tālr. 29800681, e-pasts ilze.mileiko@lu.lv).

Dalīties