Par nodaļu


Daļa antropoloģijas maģistra studiju programmas studentu un pasniedzēju 2009. gada ziemā
Antropoloģijas studiju katedra ir izveidota 2010. gadā. Katedra īsteno maģistra un bakalaura līmeņa studiju programmas, kuras tika atvērtas studentiem jau 2009. gada rudenī. Tā ir pirmā kultūras un sociālās antropoloģijas nozares studiju katedra Latvijas vēsturē.