Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas nozīmes skolotāji piešķir Izglītības likuma grozījumiem par tikumības mācības ieviešanu skolās. Tika veiktas 23 intervijas ar dažādu mācību priekšmetu skolotājiem gan no pilsētas, gan lauku skolām, no kuriem daļa bija arī klases audzinātāji. Daļēji strukturētās intervijas ar skolotājiem kopā ar mediju un kultūrpolitiskā konteksta analīzi ļāva izprast kā skolotāji uztver potenciālās izmaiņas, kā tas ietekmē viņu darbu un kā šīs izmaiņas varētu ietekmēt izglītības sistēmas nākotni valstiskā mērogā. 

 

Pētījums liecina, ka vairākums intervēto skolotāju vērtē likuma grozījumus negatīvi, atzīstot, ka tas rada bailes par skolotāju profesionālās brīvības ierobežošanu. Lielākā daļa skolotāju noraida ideju, ka grozījumi nodrošinās tikumisku skolēnu audzināšanu, bet gan drīzāk veicinās skolēnu interesi par aizliegtajām lietām. Kamēr attiecības ar kolēģiem, skolēniem un viņu vecākiem likuma grozījumi nav ietekmējuši, tie ir likuši skolotājiem izjust nedrošību un neuzticēšanos no sabiedrības puses. Pētījuma tekstu skatīt šeit!

Dalīties