Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Antropologi veic pētījumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā

16.12.2015.

2015. gada nogalē veikts pētījums, kas skata bēgļu uzņemšanas procesu un vērtē valdības izstrādāto programmu no garīgās veselības skatu punkta.

Šī brīža politiskie procesi pasaulē ir radījuši strauju patvēruma meklētāju skaita pieaugumu Eiropā, tai skaitā arī Latvijā. Lai sniegtu efektīvu palīdzību patvēruma meklētājiem, bēgļiem un alternatīvo statusu ieguvušajām personām, Latvijā strādājošajiem sociālajiem darbiniekiem, izglītības darbiniekiem, veselības aprūpes speciālistiem un brīvprātīgajiem ir nepieciešams pilnveidot kultūras kompetences, veidot izpratni par iespējamo vardarbības pieredzes un pārvietošanās procesa ietekmi uz bēgļu garīgo veselību, kā arī pilnveidot daudzas citas prasmes un zināšanas, kas saistītas ar patvēruma meklētāju fizisko un garīgo veselību, un to ietekmējošiem faktoriem. Tas īpaši nepieciešams brīvprātīgajiem, kuriem ir svarīga loma bēgļu adaptācijai jaunā vidē un integrācijai vietējās kopienās, bet trūkst iepriekšējas pieredzes, specifisku zināšanu un prasmju. Brīvprātīgo un speciālistu sagatavotība strādāt ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši distresu un traumu, ļauj veidot efektīvāku palīdzību un mazināt garīgās veselības problēmu individuālās un sociālās sekas. Tālāk šeit.

Pētījumu pasūtījis Slimību kontroles un profilakses centrs un to veikuši Aivita Putniņa, Signe Mežinska, Artūrs Pokšāns un Kristians Zalāns.