Jaunumi

Kāpēc antropoloģija? 2017

Skolotāju skatījums uz izglītības likuma grozījumiem par tikumības mācīšanas ieviešanu skolās

Aivitas Putniņas atklātā lekcija par intīmo pilsonību, kopdzīvi un laulibu

Antropologi veic pētījumu par bēgļu uzņemšanu Latvijā

LU sociālantropologi iesaistās diskusijā par Eiropas Savienības bēgļu kvotām un bēgļu uzņemšanu Latvijā

Uzņemšana antropoloģijas studijās

Publiskots pētījums - nereģistrētas reģistrētas un nereģistrētas kopdzīves faktoru salīdzinošu analīzi

Publiskots pētījums par mazākumtautību skolu skolēnu piederības sajūtu

Ieva Raubiško: Par antropoloģisku ceļojumu jeb kas ir kultūras un sociālā antropoloģija