Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauniešu finanšu lietpratības pētījums (studentu projekts)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.06.2018.

LU antropoloģijas bakalaura studentu pētījums par jauniešu finanšu lietpratības prasmēm. Pētījumā atklāts, ka jaunieši galvenokārt darbojas neformālās jeb mājas ekonomikas sektorā par nenojaušot par savu ekonomisko aktivitāti. savukārt skolā mācīto ekonomiku skolēni uztver kā tālākā nākotnē nepieciešamām un vērtīgām zināšanām. Pētījums apraksta veidus, kā jaunieši tomēr var kļūt finanšu lietpratīgi un uzlabot savas starta pozīcijas dzīvē. Pētījums vekits sadarbībā ar Latvijas Komercbanku asociāciju un ir pieejams šeit.

Latvijas Neatkarīgajā televīzijā, par jauniešu finanšu lietpratības pētījumu, stāsta programmas vadītāja Aivita Putniņa, kā arī bakalaura studiju programmas studenti - Dace Lasmane un Jānis Grīntāls. 

Antropoloģijas students, pētījuma autors Jānis Grīntāls raidījumam norāda: «Skolās viņiem ir uzdevumi, kuros ir jārēķina, piemēram, nodokļi, bet ir dažādas problēmas ar praktisko izpratni. Var teikt, ka mājās visi šie pasākumi ir ļoti lokāli, bet skolā tiek pasniegts ļoti globāli un trūkst šīs sasaistes starp globālo un lokālo.»

Savukārt antropoloģijas studente, pētījuma autore Dace Lasmane atzīst, ka būtisku pieredzi skolēni guvuši, kad paši strādājuši un saņēmuši samaksu. «Pārsvarā ļoti reti kurš maksā rēķinus ģimenē,bet ir tādi skolēni, kas maksā savus rēķinus – telefonu, e-talonu, pusdienas. Un tad viņi atzīst godīgi, ka viņi ļoti plāno to savu naudiņu, lai sanāk visam,» uzsver Lasmane.Video  

 

Latvijas Radio vērsis uzmanību pētījumā izstrādātajiem ieteikumiem jauniešu finansiālās lietpratības veicināšanai, par kuriem pētījuma prezentācijā runāja studente Māra Laizāne.

Lai veicinātu skolēnu finanšu lietpratību, būtu nepieciešams pārskatīt mācību priekšmetu saturu un veidot elastīgu pieeju skolēnu vajadzībām, būtu jāveido reģionāli skolotāju sadarbības tīkli, skolām jāsadarbojas ar uzņēmumu un banku ekspertiem, kā arī jaunieši vairāk jāiesaista ekonomiskajās aktivitātēs mājsaimniecībās, skolās, darba tirgū. Audio 

Latvijas Radio arī ir izveidojis sižetu par jauniešu finanšu lietpratības pētījuma rezultātiem, kur pausti pētījuma veicēju Jāņa Grīntāla, Māras Laizānes, Daces Lasmanes un Elzas Ungures secinājumi.

Stāsta viena no pētījuma autorēm, Elza Ungure: "Aprakstot savu finanšu resursu plūsmu, skolēni pārsvarā sevi nostāda attālināti no pārējās resursu aprites un vairāk koncentrējas uz savu personīgo un ģimenes vispārējo kopējo resursu plūsmu. Viņu ienākumi un izdevumi tiek norādīti ļoti aptuveni."Raksts un audio

Latvijas Radio Vakara ziņās par pētījumu stāstīja arī studente Barba Vilčaka.

LTV7 "Šodien.Ziņas" krievu valodā, intervēja Aivitu Putniņu un Jāni Grīntālu. (Video pieejams Lattelecom digitālajā televīzijā.)