Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Stiprinot ģimenes, kopienas un attiecības: antropoloģiska pieeja vardarbības izpētē
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.01.2019.

2018-2021

Projekta vadītāja: vad. pētn. Aivita Putniņa, PhD

Projektā piedalās Antropoloģijas studijas nodaļas mācībspēki un studenti: Dr. Garets Hamiltons, Dr. Ilze Mileiko, Zane Linde-Ozola, Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics, Kristians Zalāns, Māra Neikena, Kate Dudure, kā arī ar Praktiskās pētniecības kursa un noslēguma darbu starpniecību aicināti piedalīties antropoloģijas programmu studenti.

Vardarbību un tās novēršanu Latvijā pētīsim vairākos tās izpausmes līmeņos, balstoties antropoloģiskā pieejā un etnogrāfijā balstītā lauka darbā, papildinot izpēti ar kvantitatīvām izpētes metodēm. Vardarbībā izpaužas cilvēku attiecībās un to izpēte nodrošina precīzākos līdzekļus gan vardarbības mehānismu izpratnei, gan tās novēršanas mehānismu atklāšanai. Mēs analizēsim sociālo attiecību un mediju ietekmi uz ģimeni un kopienu, rīcībpolitiku, vardarbības afektīvās un emocionālās izpausmes, vardarbības materialitāti un citus etnogrāfiskajā izpētē atklātus procesus. Šajā projektā plānojam iesaistīt citas ieinteresētās puses (ministrijas, NVO, pašvaldības u.c.), piedāvāt ieteikumus vardarbības novēršanai, kā arī izlīdzināt plaisu starp pielietojamu un teorētisku pētījumu.