Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2018./2019.studiju gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.11.2018.

Rudens semestris

Maģistra darba tēmu iesniegšana 14.11.2018. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā.

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 20.11.2018. 

Pavasara semestris

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 27.03.2019. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 04.04.2019. 

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 04.06.2019.līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 10.06.2019.