Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2019./2020.studiju gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.01.2020.

Rudens semestris

Maģistra darba tēmu iesniegšana 16.10.2019. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā.

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 06.11.2019. 

Pavasara semestris

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 26.03.2020. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 01.04.2020. 

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 02.06.2020.līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 08.06.2020.