Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kalendārs maģistra darbu sagatavošanai 2017./2018.studiju gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.06.2018

Rudens semestris

Maģistra darba tēmu iesniegšana 8.11.2017. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā.

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 16.11.2017. 

Pavasara semestris

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 5.04.2018. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 12.04.2018. 

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 11.06.2018. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 14.06.2018.