Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.01.2018

Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP lekciju saraksts / Cultural and social anthropology MS lecture schedule

2017. / 2018. ak.g. pavasara semestris / spring semester

Visas lekcijas norit 318. telpā. / All lectures take place in Room 318.

Laiks/ Time

1.     Kurss / 1st year

 

Pirmdienas, otrdienas – darbs Moodle, patstāvīgais darbs. / Mondays, Tuesdays – work in Moodle

 

7. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

1. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

1. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

8.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

1. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

2. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

20.00-21.30

1. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

14. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

2. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

2. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

15.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

3. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

2. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

3. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

21. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

3. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

4. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

3. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

22.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

4. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

4. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

28. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

5. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

4. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

1.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

5. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

5. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

7. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

6. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

5. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

20.00-21.30

6. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

8.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

6. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

6. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

7. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

14. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

7. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

8. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

7. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

15.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

7. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

8. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

21. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

9. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

10. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

8. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

22.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

8. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

9. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

10. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

 

26 marts. -2. aprīlis – Lieldienu brīvdienas / March 26-April 2 Easter holidays

4. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

11. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

9. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

5.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

9. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

10. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

20.00-21.30

11. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

11. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

12. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

13. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

10. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

12.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana, MA theses pre-defence

18.15-19.45

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana, MA theses pre-defence

20.00-21.30

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana, MA theses pre-defence

 

18 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

14. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

15. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

 

19.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

11. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

12. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

13. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

25. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

16. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

11. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                       

26.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

12. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

13. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

20.00-21.30

14. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

2. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Brīvdiena / holiday

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

3.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Brīvdiena / holiday

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

9. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

12. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

20.00-21.30

                                                                                   

10.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

14. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

15. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

16. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

13. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)           

20.00-21.30

 

17.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

15. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

16.Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

16. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

23. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

14. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

18.15-19.45

15. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)           

20.00-21.30

 

24.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Nav nodarbību/ no classes

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

30.05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

16. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)           

20.00-21.30