Lekcijas 2019 rudenī/ Lectures Autumn 2019

 

Otrdiena / Tuesday

Trešdiena / Wednesday

Ceturtdiena / Thursday

16:30-18:00

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija

Anthropology of popular music

(B) 2 kp

Prof. V. Muktupāvels

(nepāra nedēļās /
on odd numbered weeks)

1. un 2. kurss /
1st and 2nd year

Antr5001

Sociālās un kultūras teorijas

Theories of the Culture and the Social

(A) 4 kp

Asoc. prof. A. Putniņa

Lekt. K. Lakševics

1. kurss / 1st year

 Antr5003

Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika

Anthropological Methods and Research Ethics

(A) 2 kp

Asoc. prof. A. Putniņa 

(9.-16. nedēļa / week 9-16) 

1. kurss / 1st year

Antr5006

Pieredze, patība, rīcībspēja

Experience, self, agency

(A) 4 kp

Doc. G. Hamilton

(no 9. nedēļas / starting week 9)

2. kurss / 2nd year

 

Antr5010

Bourdieu aģentūras un prakses teorija

Bourdieu's Theory of Agency and Practice

(B) 2 kp

Asoc. prof. A. Putniņa

(1.-8. nedēļa / week 1-8)

1. un 2. kurss /
1st and 2nd year

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija

Anthropology of popular music

(B) 2 kp

Prof. V. Muktupāvels

(nepāra nedēļas /
on odd numbered weeks)

1. un 2. kurss /
1st and 2nd year

Antr5042

Valoda un kultūra

Language and culture 

(B) 4 kp

Doc. G. Hamilton

1. un 2. kurss /
1st and 2nd year

Antr5004

Robežu transformācija

Transformation of Borders

(A) 4 kp

Doc. G. Hamilton (1 kp)

Z. Linde-Ozola (3 kp)

1. un 2. kurss /
1st and 2nd year

20:00- 21:30

 

 

Antr5008

Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes

Cultural and Social Anthropology and Methods

(B obl.) 4 kp

Doc. G. Hamilton

(1.-8. nedēļa / week 1-8)

1. kurss / 1st year

 

Krāsu atšifrējums/Color codes

A (obligātās) daļas antropoloģijas kursi klātienē
Obligatory A anthropology courses in class
B (brīvās izvēles) kursi klātienē
Optional B courses in class

 

1. nedēļa / week

Otrdiena 3.09.

Trešdiena 4.09.

Ceturtdiena 5.09.

16:30- 18:00

 

1. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

3. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

18:15- 19:45

 

2. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

4. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

20:00- 21:30

 

 

 

2. nedēļa / week

Otrdiena 10.09.

Trešdiena 11.09.

Ceturtdiena 12.09.

16:30- 18:00

 

1. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 327. aud.

7. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

18:15- 19:45

 

5. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

8. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

20:00- 21:30

 

6. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

 

3. nedēļa / week

Otrdiena 17.09.

Trešdiena 18.09.

Ceturtdiena 19.09.

16:30- 18:00

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

2. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 327. aud.

10. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

18:15- 19:45

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

1. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

11. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

1. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2.k. 325A. aud.

20:00- 21:30

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

9. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

 

4. nedēļa / week

Otrdiena 24.09.

Trešdiena 25.09.

Ceturtdiena 26.09.

16:30- 18:00

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

3. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 1.k. 327. aud.

 

13. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

18:15- 19:45

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

2. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

14. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

2. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2.k 325A. aud.

20:00- 21:30

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

12. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

1. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 218. aud.

5. nedēļa / week

Otrdiena 1.10

Trešdiena 2.10.

Ceturtdiena 3.10.

16:30- 18:00

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

1. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof. Aivita Putniņa 327. aud.

16 Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 218. aud.

 

18:15- 19:45

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

3. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics/ 1.k. 327. aud.

3. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

1. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

20:00- 21:30

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

 15. Antr5008 Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods 4 kp, Gareth Hamilton 325A. aud.

 

6. nedēļa / week

Otrdiena 8.10

Trešdiena 9.10.

Ceturtdiena 10.10.

16:30- 18:00

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

4. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

2. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa B 1.un 2.k. 218. aud.

4. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

18:15- 19:45

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

2. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 325A. aud.

2. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton B 1.un 2.k. 218. aud.

20:00- 21:30

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

 

3. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k. 325A. aud.

3. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 1.un 2.k. 218. aud.

7. nedēļa / week

Otrdiena 15.10

Trešdiena 16.10.

Ceturtdiena 17.10.

16:30- 18:00

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

 

5. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

3. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa 218. aud.

5. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

18:15- 19:45

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

6. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

4. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa 218. aud.

6 Antr5006               Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

20:00- 21:30

 

4. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

4. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

8. nedēļa / week

Otrdiena 22.10

Trešdiena 23.10.

Ceturtdiena 24.10.

16:30- 18:00

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

7. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

8. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

7. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

8. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 218. aud.

18:15- 19:45

Antr5017 Populārās mūzikas antropoloģija/ Anthropology of popular music 2 kp, prof. Valdis Muktupāvels 305. aud.

5. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 325A. aud.

6. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

20:00- 21:30

 

5. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

 

9. nedēļa / week

Otrdiena 29.10

Trešdiena 30.10.

Ceturtdiena 31.10

16:30- 18:00

 

4. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 1.k. 327. aud.

 

5. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa 218. aud.

18:15- 19:45

 

9. Antr5006              Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

6. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa 218. aud.

9. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 4. 327. aud.

20:00- 21:30

 

6. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

7. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

10. nedēļa / week

Otrdiena 5.11.

Trešdiena 6.11.

Ceturtdiena 7.11

16:30- 18:00

 

10. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

7. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa 218. aud.

10. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

18:15- 19:45

 

7. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

8. Antr5010 Bourdieu aģentūras un prakses teorija/Bourdieu's Theory of Agency and Practice 2 kp B, asoc. prof.. Aivita Putniņa 218. aud.

20:00- 21:30

 

 

8. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

11. nedēļa / week

Otrdiena 12.11.

Trešdiena 13.11.

Ceturtdiena 14.11.

16:30- 18:00

 

11. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

9. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

11. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

18:15- 19:45

 

8. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

10. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

20:00- 21:30

 

9. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

 

12. nedēļa / week

Otrdiena 19.11.

Trešdiena 20.11.

Ceturtdiena 21.11.

16:30- 18:00

 

12. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

11. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

12. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

18:15- 19:45

 

 

12. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

20:00- 21:30

 

 

10. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 218. aud.

13. nedēļa / week

Otrdiena 26.11.

Trešdiena 27.11.

Ceturtdiena 28.11

16:30- 18:00

 

5. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 1.k. 327. aud.

13. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

18:15- 19:45

 

13. Antr5001 Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

12. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 218. aud.

13. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

20:00- 21:30

 

11. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

 

14. nedēļa / week

Otrdiena 3.12.

Trešdiena 4.12.

Ceturtdiena 5.12.

16:30- 18:00

 

6. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 1.k. 327. aud.

 

14. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

18:15- 19:45

 

14. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

14. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 218. aud.

14. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

20:00- 21:30

 

13. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

 

15. nedēļa / week

Otrdiena 10.12.

Trešdiena 11.12.

Ceturtdiena 12.12.

16:30- 18:00

 

7. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 1.k. 327. aud.

 

15. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

18:15- 19:45

 

15. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp,asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

16. Antr5004 Robežu transformācija/ Transformation of Borders 4 kp doc. Gareth Hamilton, Zane-Linde-Ozola 1.un 2.k 218. aud.

15. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

20:00- 21:30

 

15. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 325A. aud.

16. Antr5042 Valoda un kultūra/ Language and culture  4 kp G. Hamilton 218. aud.

16. nedēļa / week

Otrdiena 17.12.

Trešdiena 18.12.

Ceturtdiena 19.12.

16:30- 18:00

 

8. Antr5003 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika/ Anthropological Methods and Research Ethics 2 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa 1.k. 327. aud.

 

18:15- 19:45

 

16. Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas/ Theories of the Culture and the Social 4 kp, asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. K. Lakševics 1.k. 327. aud.

 

16. Antr5006            Pieredze, patība, rīcībspēja/ Experience, self, agency 4 k, doc. Gareth Hamilton 2. K. 325A. aud.

20:00- 21:30