Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
15.11.2017

Laiks

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

 

 

 

  6.09.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

Social and culture theories

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

 

7.09.

 

 

 

 

 

 

1. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

Bourdieu's theory of agency and practice

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

 

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

Experience, self and agency

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

18:15- 19:45

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

Valoda un kultūra

Language and culture
  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 
 

1. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes

Social and cultural anthropology and methods

4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

Laiks

Otrdiena

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

12.09

2. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton

324. telpa

13.09.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

14.09.

 

 

 

 

 

 

2. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton  2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

 

3. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton

324. telpa

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

 

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 

 

 

4. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

16:30- 18:00

 

 20.09.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

21.09.

 

 

 

 

 

 

3. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 
 

5. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

 

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

26.09

6. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton

 27.09.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics

28.09.

 

 

 

 

 

 

 

4. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

7. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 
 

8. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 


 

 

Otrdiena

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

3.10.

 

 4.10.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics

 

 

 

 

 

 

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Valoda un kultūra  G. Hamilton

324. telpa

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 

20:00- 21:30

9. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 324. telpa

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

 

16:30- 18:00

 

 

 11.10.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics  324. telpa

12.10.

 

 

 

 

 

 

 

5. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

 

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 
 

10. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

17.10.

6. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa (1-8. Ned.)1. un 2. k

324. telpa

18.10.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

19.10.

 

 

 

 

 

 

 

7. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

 

 

11. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 324. telpa

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

12. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 324. telpa

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 
 

13. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

 

 

25.10.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

26.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

 

Valoda un kultūra  G. Hamilton 318. telpa

 

 

18:15- 19:45

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 

 

 

20:00-21:30

 

 

 

 

Robežu transformācija

Transformation of borders

A  I. Novikova 1.un 2.k

202. telpa

 

 

 

 

 

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

1.11.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

2.11.

 

 

 

 

 

 

 

8. Bourdieu aģentūras un prakses teorija 2 kp B

A. Putniņa 1. un 2. k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

 
 

15. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

8.11.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

9.11.

 

 

 

 

 

 

1. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Robežu transformācija A  I. Novikova 1.un 2.k

318. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa

 

16. Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes 4 kp G. Hamilton 

318. telpa

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

15.11.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

16.11.

2. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

3. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

20:00- 21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

22.11.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

 23.11.

4. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton  2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa

 

Decembris

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

29.11.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

30.11.

5. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

 6.12.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

7.12

6. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton  2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa

 

 

 

Trešdiena

 

Ceturtdiena

16:30- 18:00

13.12.

1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics

14.12

7. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

20:00- 21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa

 Valoda un kultūra  G. Hamilton

318. telpa

 

 

 

 

 

16:30- 18:00

20.12.

 1.k.

Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas (A),1.k

A. Putniņa, K. Lakševics 324. telpa

21.12.

8. Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 A

 A. Putniņa  1.k

318. telpa

 

Pieredze, patība, rīcībspēja (A)

G. Hamilton 2.k.

318. telpa

 

18:15- 19:45

 

Antr5017

Populārās mūzikas antropoloģija Anthropology of popular music

 V. Muktupāvels 1. un 2. k. 305. telpa

 

 

20:00-21:30

 

Populārās mūzikas antropoloģija B

V. Muktupāvels 1. un 2. k.

305. telpa