Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.02.2015.

Programma ir izveidota 2009. gadā.

Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas apjoms ir 80 kredītpunkti. Šo studiju programmu ir paredzēts īstenot pilna laika klātienes studiju formā četru studiju semestru laikā. Studiju programma obligātās daļas (A daļas) apjoms ir 50 kp, to veido antropoloģijas nozares maģistra studiju kursi (30 kp) un maģistra darbs (20 kp). Studentiem bez iepriekšējām priekšzināšanām antropoloģijā tiek piedāvāts izlīdzinošs obligātās izvēles kurss antropoloģijas teorijās un metodēs. Kultūras un sociālās antropoloģijas maģistra studiju programmas ierobežotās izvēles daļas (B daļas) apjoms ir 30 kp. A daļas kultūras un sociālās antropoloģijas nozares studiju kursi veido padziļinātu ieskatu antropoloģijas un tai radniecīgo nozaru teorijās, antropoloģijas pētījumu virzienos Baltijas reģionā, bet B daļas kursi ļauj padziļināti apgūt izvēlētos specializācijas virzienus: rīcībspējas, varas un identitātes jautājumu izpētē, reģionu etnogrāfiju izpētē, politikas, ekonomikas un kultūras procesu antropoloģijā. Izvēles kursu daļu piedāvā starpfakultāšu maģistra programma Baltijas jūras reģiona studijās.

Studiju kursu struktūra atrodama šeit.