Nodarbību telpas: Trešdienās klātienes nodarbības notiek 316. auditorijā, ceturtdienās 325. auditorijā. Visas nodarbības februārī notiek attālināti, izmantojot MS Teams, ja vien pasniedzēja/s nav norādījuši citādāk.

 

8. 02. TREŠDIENA

16.30-18.00

1. Postmodernisms un antropoloģija pasn. Anna Griķe, 4KP (A)

18.15-19.45

1. Lauka darbs II  Asoc. prof. Aivita Putniņa, , lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

1. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

9.02. CETURTDIENA

16.30-18.00

1. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

2. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

20.00-21.30

1. Patēriņa antropoloģija Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

15. 02. TREŠDIENA

16.30-18.00

2. Postmodernisms un antropoloģija pasn. Anna Griķe. 4KP (A)

18.15-19.45

2. Lauka darbs II  Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)                       

20.00-21.30

2. Vīrieši un sievietes sabiedrībā Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

16.02. CETURTDIENA

16.30-18.00

3. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

2. Patēriņa antropoloģija Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

3. Patēriņa antropoloģija Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

22. 02. TREŠDIENA

16.30-18.00

3. Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

3. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

4. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

23.02. CETURTDIENA

16.30-18.00

4. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās doc. lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

4. Patēriņa antropoloģija Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

5. Patēriņa antropoloģija Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

1. 03. TREŠDIENA

16.30-18.00

4. Postmodernisms un antropoloģija , pasn. Anna Griķe 4KP (A)

18.15-19.45

3. Lauka darbs II  Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

5. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)            

2.03. CETURTDIENA

16.30-18.00

5. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

6. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

7. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

8. 03. TREŠDIENA

16.30-18.00

5. Postmodernisms un antropoloģija  pasn. Anna Griķe  4KP (A)

18.15-19.45

6. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

7. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

9.03. CETURTDIENA

16.30-18.00

6. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

8. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

15. 03. TREŠDIENA

16.30-18.00

6. Postmodernisms un antropoloģija  pasn. Anna Griķe 4KP (A)

18.15-19.45

8. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

9. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)            

16.03. CETURTDIENA

16.30-18.00

7. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

8. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

20.00-21.30

9. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

22. 03. TREŠDIENA

16.30-18.00

7. Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

18.15-19.45

10. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

11. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

23.03. CETURTDIENA

16.30-18.00

9. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

10. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

20.00-21.30

10. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

29.03. TREŠDIENA

16.30-18.00

8. Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

4. Lauka darbs II   Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

12. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)          

30.03. CETURTDIENA

16.30-18.00

11. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

11. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

12. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

12. 04. TREŠDIENA

16.30-18.00

9. Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

13. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

 

14. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

20.00-21.30

13.04. CETURTDIENA

16.30-18.00

 

18.15-19.45

 

20.00-21.30

Maģistru darbu priekšaizstāvēšana/ Thesis pre-review

19.04. TREŠDIENA

16.30-18.00

10. Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

18.15-19.45

15. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

16. Vīrieši un sievietes sabiedrībā  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.04. CETURTDIENA

16.30-18.00

12. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

13. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

20.00-21.30

13. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

26. 04. TREŠDIENA

16.30-18.00

5. Lauka darbs II   Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

11. Postmodernisms un antropoloģija   pasn. Anna Griķe 4KP (A)

20.00-21.30

12. Postmodernisms un antropoloģija , pasn. Anna Griķe 4KP (A)           

27.04. CETURTDIENA

16.30-18.00

14. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

15. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

20.00-21.30

14. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

3.05. TREŠDIENA

16.30-18.00

6. Lauka darbs II   Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

13. Postmodernisms un antropoloģija  pasn. Anna Griķe 4KP (A)

20.00-21.30

14. Postmodernisms un antropoloģija  pasn. Anna Griķe 4KP (A)

10. 05. TREŠDIENA

16.30-18.00

7. Lauka darbs II   Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns

18.15-19.45

15. Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa, (A) 4KP

20.00-21.30

16.Postmodernisms un antropoloģija  Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

11.05. CETURTDIENA

16.30-18.00

16. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās  lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (B)

18.15-19.45

15. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

16. Patēriņa antropoloģija  Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)