Nodarbību saraksts 2021. rudens semestrī

• Otrdienās nodarbības notiek 305. auditorijā
• Trešdienās un ceturtdienās nodarbības notiek 327. auditorijā
• Antr5001 Sociālās un kultūras teorijas 1. kursam notiek 325A auditorijā

Nodarbību saraksts atrodams pievienotajā pdf failā.