Lekcijas 2021 pavasaris/ Lectures Spring 2021

Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP lekciju saraksts / Cultural and social anthropology lecture schedule

2020. / 2021. pavasara semestris / spring semester

 

10. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

1. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

20.00-21.30

2. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

11.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

1. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics, 4KP (A)

18.15-19.45

1. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

2. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

17. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

1. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

2. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)                                                                                   

18.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

2. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics. 4KP (A)

18.15-19.45

3. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

4. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

24. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

3. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

4. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

3. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc.Zane Linde-Ozola 4KP (B)

25.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

3. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa4KP (A)

18.15-19.45

5. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

3. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

5. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs IIFieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

4. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc.Zane Linde-Ozola 4KP (B)                                                                       

4.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

LU Conference

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

10. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

6. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

7. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

5. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

11.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

4. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology, lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

18.15-19.45

6. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

17. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

8. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

9. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

6. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)                                                                       

18.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

5. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

18.15-19.45

7. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

8. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

24. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

10. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

11. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

7. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)                                                                     

25.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

6. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

18.15-19.45

9. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

Easter Holidays 29.03.-5.04.

7. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

12. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

8. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)                                                                     

8.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

7. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

18.15-19.45

8. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa4KP (A)

20.00-21.30

10. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

14. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

13. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

14. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

9. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

15.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

9. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

18.15-19.45

10. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

20.00-21.30

11. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20. 04. OTRDIENA/ TUESDAY

16:30 MA thesis review

21. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

15. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

16. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

10. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

22.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

11. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

18.15-19.45

12. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

13. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

28. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

11. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

20.00-21.30

12. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)                                                                       

29.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

12. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology, lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

18.15-19.45

13. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

20.00-21.30

14. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

5. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

13. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)

20.00-21.30

14. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)                                                                     

6.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

14. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology lekt. Kārlis Lakševics4KP (A)

18.15-19.45

15. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

12. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

15. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)           

20.00-21.30

 

13.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

15. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa,

18.15-19.45

16.Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa4KP (A)

20.00-21.30

16. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

19. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

16. Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās Introduction to science and technology studies doc. Zane Linde-Ozola 4KP (B)