Lekcijas 2020 pavasaris/ Lectures Spring 2020

Visas lekcijas norit 318. telpā. / All lectures in Room 318.

Laiks/Time

1. kurss / 1st year

 

Pirmdienas, otrdienas – darbs Moodle, patstāvīgais darbs.
Mondays, Tuesdays – work in Moodle.

 

 

5.02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

1. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

20.00-21.30

2. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

6.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

1. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics, 4KP (A)

18.15-19.45

1. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

2. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

12.02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

1. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

2. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

13.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

2. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics. 4KP (A)

18.15-19.45

3. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

4. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

19.02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

3. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

4. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

3. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

20.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

3. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

5. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

 

26.02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

5. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs IIFieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

4. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)            

27.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

4. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

6. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

6. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

 

4.03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

6. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

            

5.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

LU konference / LU conference

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

 

11.03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

7. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

8. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

            

12.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

5. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

7. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

8. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

18.03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

9. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

10. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

7. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

19.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

6. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

9. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

8. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

 

25.03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

11. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

20.00-21.30

9. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

26.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

7. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

18.15-19.45

8. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

10. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

1.04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana / MA theses discussion

18.15-19.45

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana / MA theses discussion

20.00-21.30

 

2.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

9. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

18.15-19.45

10. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Asoc. prof. Aivita Putniņa, 4KP (A)

20.00-21.30

11. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

LIELDIENAS /EASTER 6.04.-13.04.2020

 

15.04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

12. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

13. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

10. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

16.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

11. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

12. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

13. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

22.04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

14. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

15. Vīrieši un sievietes sabiedrībāMen and Women in Society

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

 

23.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

12. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

13. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

20.00-21.30

14. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

29.04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)    

20.00-21.30

11. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                       

30.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

14. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Kārlis Lakševics 4KP (A)

18.15-19.45

15. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

 

6.05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

12. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

20.00-21.30

13. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)           

7.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

15. Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Asoc. prof. Aivita Putniņa,

18.15-19.45

16.Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

16. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption

Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

13.05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns 4KP (A)

18.15-19.45

14. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

20.00-21.30

15. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

14.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II

Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

16. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe

Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

20.00-21.30

 

 

20.05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

 

18.15-19.45

 

20.00-21.30