Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Katedras darbinieki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
21.01.2018Aivita Putniņa, PhD., ir sociālantropoloģe, Latvijas Universitātes asociētā profesore Humanitāro zinātņu fakultātē, Antropoloģijas studiju katedras vadītāja. Aivita ir  antropoloģijas studiju programmu direktore. Antropoloģijas izglītību ieguvusi Vītauta Dižā Universitātē Kauņā (BA Soc), Kembridžas Universitātē Lielbritānijā (M Phil, PhD.). Strādājusi Latvijas Universitātes socioloģijas studiju programmā Sociālo zinātņu fakultātē, daudzos pētnieciskos projektos par ģimeni, dzimti, sabiedrības līdzdalību, pilsētas plānošanu, biotehnoloģijām, seksuālo un reproduktīvo veselību, vardarbības novēršanu, kultūrprocesu. Konsultējusi valsts institūcijas ārējās komunikācijas, kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas un nacionālās plānošanas jautājumos, kā arī sabiedriskās organizācijas dzimumu līdztiesības jautājumos. 

e-pasts: aivita.putnina@lu.lv

 

Agnese Cimdiņa ir sociālantropoloģe, kas antropoloģijas bakalaura, maģistra un doktorantūras izglītību ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā . No 2004. – 2009. gada rudenim strādājusi par pētnieci un lektori Alesundas augstskolā Norvēģijā.  Doktora disertāciju rakstījusi par skandināvu uzņēmējdarbību Baltijā. Patlaban pēta attīstības stratēģijas un saimniekošanas veidus Latvijas laukos  ESF projekta  „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” ietvaros. Agneses specializācijas jomas ir ekonomikas antropoloģija, biznesa antropoloģija, attīstības antropoloģija un antropoloģijas metodes. Galvenās pētnieciskās intereses: ekonomikas prakses, starptautiskā uzņēmējdarbība, starpkultūru komunikācija, reģionālā un rurālā attīstība, tradicionālā un modernā mijiedarbe, lauku saimniecība, dzīvesveidi. Reģionālā specializācija: Latvija, Skandināvija.

e-pasts: agnese.cimdina@lu.lv

 

 

Gareth Euan Hamilton has  completed his PhD in Social Anthropology after his MA (with distinction) in Research Methods in the Department of Anthropology at Durham University.

Gareth also obtained his BA (Hons) in Modern European Languages (French and German) at Durham, as well as an MA in Medieval and Renaissance Studies, in the School of Modern Languages and Cultures, after having taught in three secondary schools in the Austrian Land of Styria for two years as a British Council language assistant.

As part of this wider project, Gareth’s PhD focussed on eastern German conceptions of personhood, through the optic of microbusiness entrepreneurship.

Through ethnographic fieldwork in Halle (Saale) in Saxony-Anhalt, in his PhD he investigated to what extent these two are compatible, with special reference to which cultural and economic schemes of rhetoric are used by entrepreneurs in justifying their economic choices.

His research interests are Austria, Entrepreneurship, Germany, Postsocialis, Social change, Sociality and rhetoric culture

 

Ilze Mileiko Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā. Pašlaik studē doktorantūrā. Galvenās pētnieciskās intereses: biotehnoloģijas, seksualitāte, dzimte, māksla un totalitārie režīmi. Pasniedz lekcijas bakalaura līmenī. e-pasts: ilze.mileiko@lu.lv

 

Māra Neikena Humanitāro zinātņu maģistre kultūras un sociālajā antropoloģijā. Māra asistē teorijas un praktiskajos – lauka darba un studentu pētījumu izstrādāšanas kursos.  Kultūras un sociālās antropoloģijas katedrā kopš 2012. gada vada kursu „Lietu antropoloģija”, un lasa A. Lulles veidoto kursu „Etniskās kopienas”. Uz 2014. gadu izstrādāti kursi „Ievads maņu un kustību antropoloģijā” un „Dzīvnieki antropoloģijā”.

Akadēmiskās intereses: materialitātes teorijas, interneta vide.

 

 

Santa Zirne Humanitāro zinātņu maģistrs kultūras un sociālajā antropoloģijā. Asistē antropoloģijas teoriju kursos un pasniedz Ēdiena antropoloģiju.