Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kursu plāns 2016-18
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.08.2016

2016 - 1. semestris A10 B6 C4

3. semestris A14

5. semestris A12

Antr1001 Ievads antropoloģijas pētījumos 2

Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas 4

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs 6

Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā 4

Antr2002 Pētījuma ētika 2

 

Antr2004 Radniecības antropoloģija 4

VadZ1023 Uzņēmējdarbības pamati 2

Filz2007 Kultūras teorija un vēsture 2

 

Antr1008 Attīstības antropoloģija 4

Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija 4

 

Mākslas antropoloģija 2

Ievads pilsētas etnogrāfijā 4

 

MākZ1006 Pasaules tautu mūzika I

Antr1032 Ievads maņu un kustību antropoloģijā 2

 

 

2017 - 2. semestris A14

4. semestris- A12

6. semestris A12

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas 2kp

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā 4

Antr3001 Bakalaura darba seminārs 2 A

Antr1004 Ievads antropoloģijas metodēs 4 kp

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija 4

AntrN000 Bakalaura darbs 10

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā 4 kp

Antr2006 Politikas antropoloģija 4

Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija 4

Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā 4

Antr2019 Praktiskā pētniecība I 4

 

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā 2

Antr3000 Vides antropoloģija 4

 

MākZ2001 Pasaules tautu mūzika II

Antr2007 Etniskās kopienas 4

 

2017 - 1. semestris A10 B6 C4

3. semestris A14

5. semestris A8

Antr1001 Ievads antropoloģijas pētījumos 2

Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas 4

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs 6

 

Antr2004 Radniecības antropoloģija 4

 

Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā 4

Antr2002 Pētījuma ētika 2

 

Filz1010 Filozofija 2

Latviešu zin val un term pamati 2

 

Antr1008 Attīstības antropoloģija 4

Antr2025 Muzeju antropoloģija 4

Mākslas antropoloģija 2

Antr1033 Antropoloģijas skatījums uz ēdienu 4

MākZ1006 Pasaules tautu mūzika I 2 (ar Baltiem)

Performances antropoloģija 2

Antr1009 Biogrāfiskā pieeja sociālajās zinātnēs 2

 

2018 - 2. semestris A14

4. semestris- A12

6. semestris A12

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas 2kp

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā 4

Antr3001 Bakalaura darba seminārs 2 A

Antr1004 Ievads antropoloģijas metodēs 4 kp

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija 4

AntrN000 Bakalaura darbs 10

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā 4 kp

Antr2006 Politikas antropoloģija 4

Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija 4

Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā 4

Antr2009 Uzņēmējdarbības antropoloģija: Skandināvu uzņēmējdarbība Baltijas reģionā 4

 

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā 2

Antr2019 Praktiskā pētniecība I 4

 

MākZ2001 Pasaules tautu mūzika II 2 (ar Baltiem)

Antr1030 Lietu antropoloģija 4

 

 

 

2018 - 1. semestris A10 B6 C4

3. semestris A14

5. semestris A8

Antr1001 Ievads antropoloģijas pētījumos 2

Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas 4

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs 6

Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā 4

Antr2004 Radniecības antropoloģija 4

 

 

Antr2002 Pētījuma ētika 2

 

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums 2

Filz2007 Kultūras teorija un vēsture 2

 

Antr1008 Attīstības antropoloģija 4

Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija 4

 

Mākslas antropoloģija 2

Ievads pilsētas etnogrāfijā 4

 

MākZ1006 Pasaules tautu mūzika I

Antr1032 Ievads maņu un kustību antropoloģijā 2

 

 

2017 - 2. semestris A14

4. semestris- A12

6. semestris A12

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas 2kp

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā 4

Antr3001 Bakalaura darba seminārs 2 A

Antr1004 Ievads antropoloģijas metodēs 4 kp

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija 4

AntrN000 Bakalaura darbs 10

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā 4 kp

Antr2006 Politikas antropoloģija 4

Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija 4

Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā 4

Antr2019 Praktiskā pētniecība I 4

 

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā 2

Antr3000 Vides antropoloģija 4

 

MākZ2001 Pasaules tautu mūzika II

Antr2007 Etniskās kopienas 4