Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2019./2020. studiju gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
17.06.2019.

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 16.10.2019. plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 6.11.2019.

Pavasara semestris

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana 12.02.2020.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 19.03.2020. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 26.03.2020.
Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 26.05.2020. plkst. 12:00.
Bakalaura darbu aizstāvēšana 01.06.2020.