Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2017./2018. studiju gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.06.2018

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 24.10.2017. plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 31.10.2017.

Pavasara semestris

Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 3.04.2018. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 10.04.2017.
Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 6.06.2018. plkst. 12:00.
Bakalaura darbu aizstāvēšana 11.06.2018.