Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2018./2019. studiju gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.02.2019.

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 22.10.2018. plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 10.11.2018.

Pavasara semestris

Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 22.03.2019. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 28.03.2019.
Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 27.05.2019. plkst. 12:00.
Bakalaura darbu aizstāvēšana 03.06.2019.