Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
26.09.2017

Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2017./2018. studiju gadam

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 24.10.2017. plkst. 12:00 Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā

Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 31.10.2017.

Pavasara semestris

Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 3.04.2018. plkst. 12:00

Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 10.04.2017. 

Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 6.06.2018. plkst. 12:00

Bakalaura darbu aizstāvēšana 11.06.2018.