Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pirmdiena/ Monday

Laiks

Time

         1. kurss/ 1st year

       .2     kurss/ 2nd year

       3.      kurss/ 3rd year

8:30-10:00

 

 

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs

Fieldwork Practice of Anthropology I

6kp A

 asoc. prof.Aivita Putniņa, lekt. .Artūrs Pokšāns

420. telpa

10.30-12.00

 

Antr2004 Radniecības antropoloģija 4kp

Anthropology of kinship areth Hamilton

218. telpa

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs

Fieldwork Practice of Anthropology I

6kp A

asoc. prof.Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns

420.telpa

12.30-14.00

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums

Internet, Netiquette And The Legal Regulation 2kp A, lekt Artūrs Pokšāns

422.telpa

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums

Internet, Netiquette And The Legal Regulation 2kp A, lekt Artūrs Pokšāns

422.telpa

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums

Internet, Netiquette And The Legal Regulation 2kp A, lekt Artūrs Pokšāns

422.telpa

14.30-16.00

Pasaules tautu mūzika I

2kp B prof. Valdis Muktupāvels

305. telpa

Pasaules tautu mūzika I 2 prof. Valdis Muktupāvels

305. telpa

Pasaules tautu mūzika I 2 prof. Valdis Muktupāvels

305. telpa

 

Otrdiena/ Tuesday

Laiks

     1.     kurss/1st year                      

         2.     kurss/ 2nd year

        3.     kurss/3rd year

8:30-10:00

 

 

 

10.30-12.00

 

 

 

12.30-14.00

Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā Anthropology of Sexuality and Gender 4kp B pasn. Ilze Mileiko

218. telpa

Antr2002 Pētījuma ētika

Anthropological Research Ethics

2kp A lekt. Artūrs Pokšāns

420. telpa

 

14.30-16.00

Antr1001 Ievads antropoloģijas pētījumos

Introduction to social and cultural anthropology 2kp

lekt. Māra Neikena

218. telpa

Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija

Anthropology of The Body and Medicine 4kp lekt . Artūrs Pokšāns, pasn. Zane Linde-Ozola

422. telpa

Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija

Anthropology of The Body and Medicine 4kp lekt . Artūrs Pokšāns, pasn. Zane Linde-Ozola

422. telpa

 

Trešdiena/ Wednesday

Laiks

Time

     1.     kurss/ 1st year

     2.     kurss/ 2nd year

      3.     kurss/3rd year

8:30-10:00

 

 

 

10.30-12.00

Antr1008 Attīstības antropoloģija

Development Anthropology

4kp B lekt.

Kārlis Lakševics, pasn. Kristians Zalāns

218. telpa

Antr2007 Etniskās kopienas

Ethnic communities

4kp

Māra Neikena

327. telpa

Antr2007 Etniskās kopienas

Ethnic communities

4kp

Māra Neikena

327. telpa

12.30-14.00

Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā

Introduction to Social and Cultural Anthropology

4kp, A asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Māra Neikena

218. telpa

Ievads pilsētas etnogrāfijā

Introduction to urban anthropology 4kp B

lekt. Kārlis Lakševics, pasn. Kristians Zalāns

327. telpa

Ievads pilsētas etnogrāfijā

Introduction to urban anthropology 4kp B

lekt. Kārlis Lakševics, pasn. Kristians Zalāns

327. telpa

14.30-16.00

 

Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas

Contemporary Anthropological Theories

4kp A

Gareth Hamilton

218. telpa