Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lekcijas 2020 pavasarī/Lectures Spring 2020
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.01.2020.

1. kurss/1st year A=14; B=6; 2. kurss/2nd year A=12, B=8; 3. kurss/3rd year A=12; B=8; C=2

Pirmdiena

 
  1. Kurss/year
 

2. Kurss/year

3. Kurss/year

10.30-12.00

Antr1034 Ievads mākslas antropoloģijā/ Introduction to the Anthropology of Art 2 kp Ilze Mileiko

315. aud.

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija/ Anthropology of economics 

4 kp (A) Gareth Hamilton  

318. aud.

 

12.30-14.00

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas/Classical Anthropological Theories 2kp Artūrs Pokšāns

315. aud.

Antr2006 Politikas antropoloģija/ Anthropology of politics

4 kp (A) Gareth Hamilton  

318. aud.

Antr3001 Bakalaura darba seminārs/Bachelor Theses Seminar 2kp asoc. Prof. Aivita Putniņa

305. aud.

Otrdiena

 
  1. Kurss/year
 

2. Kurss/year

3. Kurss/year

10.30-12.00

 

Antr2019 Praktiskā pētniecība/Research practice I I 4 kp Lekt. Artūrs Pokšāns, lekt. Kārlis Lakševics

327. aud.

12.30-14.00

Ievads antropoloģijas metodēs 4 kp (A)

Introduction to research methods in anthropology

Doc. Gareth Hamilton.

218. aud.

Antr2019 Praktiskā pētniecība I/Research practice I 4 kp  Lekt. Artūrs Pokšāns, lekt. Kārlis Lakševics

327. aud.

14.30-16.00

Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija/ 

Anthropology of religion and ritual

4 kp (A) Kārlis Lakševics, Artūrs Pokšāns

218. aud.

Antr1030 Lietu antropoloģija/Anthropologyof things 4 Lekt. Māra Neikena

327. aud.

Trešdiena

 
  1. Kurss/year
 

2. Kurss/year

3. Kurss/year

10.30-12.00

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā/ Introduction to Biological Anthropology 4 kp asoc. prof.  Aivita Putniņa, Artūrs Tomsons

318. aud.

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā/Quantitative research methods in anthropology 4kp A

Māris Brants (datorklase ar SPSS) 203. aud.

 

12.30-14.00

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā

Animals in anthropology

  4kp lekt. Māra Neikena

318. aud.

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā/Quantitative research methods in anthropology 4kp A

Māris Brants (datorklase ar SPSS) 203. aud.