Lekcijas 2019 rudenī / Lectures Autumn 2019

Pirmdiena/ Monday

Laiks

Time

1. kurss

1st year

2. kurss

2nd year

3. kurss

3rd year

8:30-10:00

     Antr2003

Antropoloģijas lauka darbs I

Fieldwork Practice of Anthropology I

6kp A

Asoc. prof. Aivita Putniņa

Lekt. Artūrs Pokšāns

327. telpa/room

10.30-12.00

 

Antr2004

Radniecības antropoloģija

Anthropology of Kinship

4kp A

Doc. Gareth Hamilton

318. telpa/room

Antr2003

Antropoloģijas lauka darbs I

Fieldwork Practice of Anthropology I

6kp A

Asoc. prof. Aivita Putniņa

Lekt. Artūrs Pokšāns

327. telpa/room

12.30-14.00

 

Antr3005

Morāles antropoloģija

Anthropology of Moralities

4kp B

Lekt. Artūrs Pokšāns

327. telpa/room

 

Otrdiena/ Tuesday

Laiks

Time

1. kurss

1st year

2. kurss

2nd year

3. kurss

3rd year

10.30-12.00

 

VadZ1023

Uzņēmējdarbības pamati

Entrepreneurship (in Latvian)

2kp A

Lekt. Irina Rezepina

(nedēļās no 02.09. - 27.10.)

218. telpa/room

12.30-14.00

 

Antr1037

Ievads studijās un universitātes resursos

Introduction to studies and university resources

3kp A

Lekt. Māra Neikena

103. telpa/room

 

VadZ1023

Uzņēmējdarbības pamati

Entrepreneurship (in Latvian)

2kp A

Lekt. Irina Rezepina

(nedēļās no 02.09. - 27.10.)

218. telpa/room

Antr3004

Ievads performances antropoloģijā

Introduction to the anthropology of performance

2kp B

Pasn. Ilze Mileiko

(nedēļās no 28.10.-22.12.)

218. telpa/room

14.30-16.00

 

Antr1011

Seksualitāte un dzimte antropoloģijā

Anthropology of Sexuality and Gender

4kp B

Pasn. Ilze Mileiko

Pasn. Marta Muižniece

315. telpa/room
 

Filz2007

Kultūras teorija un vēsture

History of Culture and Cultural Studies (in Latvian)

2kp A

Doc. Tatjana Barišņikova

205. telpa/room

16.30-18.00

   

Antr1033

Antropoloģijas skatījums uz ēdienu

Food in Anthropological Perspective

4kp B

Pasn. Santa Zirne

315. telpa/room

 

Trešdiena/ Wednesday

Laiks

Time

1. kurss

1st year

2. kurss

2nd year

3. kurss

3rd year

10.30-12.00

 

Antr2001

Mūsdienu antropoloģijas teorijas

Contemporary Anthropological Theories

4kp A

Doc. Gareth Hamilton

218. telpa/room

 

12.30-14.00

Antr1002

Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā

Introduction to Social and Cultural Anthropology

4kp A 

Asoc. prof. Aivita Putniņa 
Lekt. Māra Neikena

103. telpa/room

Antr2002

Pētījuma ētika

Anthropological Research Ethics

2kp A

Lekt. Artūrs Pokšāns

218. telpa/room

 

14.30-16.00

Antr1008

Attīstības antropoloģija

Development Anthropology

4kp B

Lekt. K. Lakševics

103. telpa/room

   

 

Krāsu atšifrējums/Color codes

A (obligātās) daļas antropoloģijas kursi klātienē
Obligatory A anthropology courses in class
B (brīvās izvēles) kursi klātienē
Optional B courses in class