Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
23.01.2018.

Programma ir izveidota 2009. gadā un ir pirmā bakalaura līmeņa studiju programma kultūras un sociālajā antropoloģijā Latvijā.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecībai antropoloģijas speciālistus ar antropoloģijas zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju kopumu, kas sniedz pamatu tālākai akadēmiskai darbībai vai profesionālajai karjerai uzņēmējdarbībā, valsts pārvaldē, starptautiskās institūcijās un nevalstiskajā sektorā. Programma nav vērsta uz šauru akadēmisku nišu, bet sadarbībā ar citām LU studiju programmām piedāvā starpdisciplināru skatījumu uz pasauli, attīsta analīzes un viedokļa formulēšanas spējas.

 

Kultūras un sociālās antropoloģijas bakalaura studiju programmas apjoms ir 120 kredītpunkti. Šo studiju programmu ir paredzēts īstenot pilna laika klātienes studiju formā sešu studiju semestru laikā vai nepilna laika klātienes studijas pēc individuāla plāna. Lai pētītu sabiedrību, antropologi apgūst pētniecības metodes un pieejas (teoriju). Studenti mācās organizēt pētniecību, runāt ar cilvēkiem jeb pētījuma dalībniekiem, atlasīt un izmantot citu vizuālu un audiālu informāciju, šo informāciju datēt un analizēt. Studenti padziļināti apgūst vairākas antropoloģijas jomas - politikas, ekonomikas, reliģijas, radniecības un kultūras procesu antropoloģiju uzrunājot tās jomas, kas Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrībā prasīs izpēti un antropoloģisku tulkošanu.

 
Studiju programmas struktūra atrodama šeit.