2022 pavasara semestris

Pirmdiena

Visas nodarbības pagaidām notiek neklātienē, izmantojot MS Teams.

1. kurss

8.30-10.00

 
10.20-11.50

Antr2004 Radniecības antropoloģija doc.Gareth Hamilton
12.50-14.20

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā lekt. Māra Neikena
14.40-16.10

Ķīm1059 Civilā aizsardzība ENG only

2. kurss

8.30-10.00 Antr2019 Research practice Kārlis Lakševics , Līna Orste
10.20-11.50 Antr2019 Research practice Kārlis Lakševics , Līna Orste
12.50-14.20

Antr2006 Anthropology of politics 4 kp Gareth Hamilton
14.40-16.103. kurss

8.30-10.00 Antr2019 Research practice Kārlis Lakševics , Līna Orste
10.20-11.50 Antr2019 Research practice Kārlis Lakševics , Līna Orste
12.50-14.20

Antr3001 Bachelor Theses Seminar Aivita Putniņa
14.40-16.10Otrdiena

1. kurss

8.30-10.00


10.20-11.50
12.50-14.20

Ievads antropoloģijas metodēs doc. Gareth Hamilton
14.40-16.10

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas doc. Gareth Hamilton 1-8ned

2. kurss

8.30-10.00

Antr2025 Muzeju antropoloģija pasn. Alise Skrastiņa
10.20-11.50

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija doc.Gareth Hamilton
12.50-14.20

 
14.40-16.10
3. kurss

8.30-10.00

Antr2025 Muzeju antropoloģija

10.20-11.50
12.50-14.2014.40-16.10
Trešdiena

1. kurss

8.30-10.00
11.00-12.30

Antr1034 Ievads mākslas antropoloģijā Anna Griķe (9-16. Ned.)
12.50-14.20

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā asoc. prof. Aivita Putniņa, Artūrs Tomsons 305 aud
14.40-16.10

2. kurss

8.30-10.00
10.20-11.50
12.50-14.20

14.40-16.10

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā (datorklase ar SPSS) 203.aud.
16:30-18:00

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā (datorklase ar SPSS) 203.aud.

3. kurss

8.30-10.00
10.20-11.50
12.50-14.20


14.40-16.10