2021 rudens semestris

Pirmdiena

Izmaiņas: 6. septembrī lekcija "SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums" notiks klātienē, 401. telpā.

1. kurss

8.30-10.00  
10.20-11.50  
12.50-14.20

Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā Aivita Putniņa, Māra Neikena 402. aud.
14.40-16.10

Ķīm1059 Civilā aizsardzība Kristīne Juhņēviča Teams

2. kurss

8.30-10.00  
10.20-11.50  
12.50-14.20

Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija Kārlis Lakševics, Līna Orste 325A. aud.

14.40-16.103. kurss

8.30-10.00  
10.20-11.50  
12.50-14.20

Antr2004 Radniecības antropoloģija Gareth Hamilton 323. aud.

14.40-16.10

 

Otrdiena

1. kurss

8.30-10.00 Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā Marta Muižniece 325A aud.
10.20-11.50

 
12.50-14.20

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Artūrs Pokšāns Teams
14.40-16.102. kurss

8.30-10.00

Antropoloģija un karjera Gareth Hamilton 402. aud.

10.20-11.50

Antr1030 Lietu antropoloģija Māra Neikena 402. aud.
12.50-14.20

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Artūrs Pokšāns Teams
14.40-16.10

 

3. kurss

8.30-10.00

Antropoloģija un karjera Gareth Hamilton 402. aud.

10.20-11.50

Antr1030 Lietu antropoloģija Māra Neikena 402. aud.
12.50-14.20

SDSK1067 Internets, tīkla etiķete un tiesiskais regulējums Artūrs Pokšāns Teams
14.40-16.10

 

Trešdiena

1. kurss

8.30-10.00
10.20-11.50

Antr1037 Ievads studijās un universitātes resursos Māra Neikena 318. aud.
12.50-14.20

Antr3004 Ievads performances antropoloģijā Anna Griķe 325A aud.
14.40-16.10

 

2. kurss

8.30-10.00
10.20-11.50

Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas Gareth Hamilton 325A aud.
12.50-14.20

Antr2002 Pētījuma ētika Zane Linde-Ozola 218 aud

14.40-16.10


3. kurss

8.30-10.00

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs Aivita Putniņa, Anna Griķe 218. aud.
10.20-11.50

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs Aivita Putniņa, Anna Griķe 218. aud.
12.50-14.2014.40-16.10