Lekcijas 2020 pavasarī/Lectures Spring 2020

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP klātienes lekcijas 2020. gada rudens// BA lecture plan for autumn 2020

Pirmdiena/ Monday

Laiks

 
  1. kurss
 
 
  1. kurss
 
 
  1. kurss
 

8:30-10:00

 

 

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs

Fieldwork Practice of Anthropology I

6kp A

 Asoc.prof. Aivita Putniņa,, lekt. .Artūrs Pokšāns

10.30-12.00

 

Antr2001 Mūsdienu antropoloģijas teorijas

Contemporary Anthropological Theories

4kp A

Gareth Hamilton

 

Antr2003 Antropoloģijas lauka darbs

Fieldwork Practice of Anthropology I

6kp A

Asoc.prof. Aivita Putniņa, lekt. .Artūrs Pokšāns

12.30-14.00

Antr1034 Ievads mākslas antropoloģijā Introduction to the Anthropology of Art B 2kppasn. I Mileiko (1.-8. nedēļai)

Antr2002 Pētījuma ētika

Anthropological Research Ethics

2kp A lekt. Artūrs Pokšāns

(ik pārnedēļu Moodle/klātiene)

 

14.30-16.00

 

 

 

 

Otrdiena/ Tuesday

Laiks

 
  1. kurss
 
 
  1. kurss
 
 
  1. kurss
 

8:30-10:00

Antr1011 Seksualitāte un dzimte antropoloģijāAnthropology of Sexuality and Gender 4kp B pasn. Marta Muižniece

 

 

 

10.30-12.00

Antr1037 Ievads studijās un universitātes resursos Introduction to studies and univerity resources  3kpAlekt. Māra Neikena

Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija

Anthropology of The Body and Medicine 4kp lekt . Artūrs Pokšāns, pasn. Zane Linde-Ozola

 

Antr2013 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija

Anthropology of The Body and Medicine 4kp lekt . Artūrs Pokšāns, pasn. Zane Linde-Ozola

 

12.30-14.00

 

Antr2028 Vides antropoloģija/ EnvironmentalAnthropology 4 A lekt. Kārlis Lakševics

Antr2028 Vides antropoloģija/ EnvironmentalAnthropology 4 B lekt. Kārlis Lakševics

14.30-16.00

 

 

 

 

Trešdiena/Wednesday

Laiks

 
  1. kurss
 
 
  1. kurss
 
 
  1. kurss
 

8:30-10:00

 

 

 

10.30-12.00

Valo1568 Latviešu zinātniskās valodas un terminoloģijas pamati     Basics of the Latvian Scientific Language and Therminology (in Latvian)I.Urbanoviča

Valo1568 Latviešu zinātniskās valodas un terminoloģijas pamati     Basics of the Latvian Scientific Language and Therminology (in Latvian)I.Urbanoviča

Valo1568 Latviešu zinātniskās valodas un terminoloģijas pamati     Basics of the Latvian Scientific Language and Therminology (in Latvian)I.Urbanoviča

12.30-14.00

Antr1002 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā

Introduction to Social and Cultural Anthropology

4kp, A asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Māra Neikena

 

Ievads pilsētas etnogrāfijā

Introduction to urban anthropology 4kp B

lekt. Kārlis Lakševics, pasn. Kristians Zalāns

 

Ievads pilsētas etnogrāfijā

Introduction to urban anthropology 4kp B

lekt. Kārlis Lakševics, pasn. Kristians Zalāns

 

14.30-16.00

 

 

 

 

Kursa laiks Moodle/ Moodle spots

 Programmas obligātie (A) kursi/ Mandatory part

Pogrammas izvēles (B) kursi/ Restricted elective course

1. kurss/1st year A=14 (13); B=6; 2. kurss/2nd year A=12, B=8; 3. kurss/3rd year A=8; B=12