Lekcijas 2020 pavasarī/Lectures Spring 2020

1. kurss/1st year A=14; B=6; 2. kurss/2nd year A=12, B=8; 3. kurss/3rd year A=12; B=8; C=2

Pirmdiena

1. kurss/year

2. kurss/year

3. kurss/year

10.30-12.00

Antr1034 Ievads mākslas antropoloģijā

Introduction to the Anthropology of Art

2 kp Ilze Mileiko

315. aud.

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija

Anthropology of economics 

4 kp (A) Gareth Hamilton  

318. aud.

 

12.30-14.00

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas

Classical Anthropological Theories

2kp Artūrs Pokšāns

315. aud.

Antr2006 Politikas antropoloģija

Anthropology of politics

4 kp (A) Gareth Hamilton  

318. aud.

Antr3001 Bakalaura darba seminārs

Bachelor Theses Seminar

2kp asoc. Prof. Aivita Putniņa

305. aud.

Otrdiena

1. kurss/year

2. kurss/year

3. kurss/year

10.30-12.00

 

Antr2019 Praktiskā pētniecība

Research practice I 

4 kp Lekt. Artūrs Pokšāns, lekt. Kārlis Lakševics

327. aud.

12.30-14.00

Ievads antropoloģijas metodēs 4 kp (A)

Introduction to research methods in anthropology

Doc. Gareth Hamilton.

218. aud.

Antr2019 Praktiskā pētniecība I

Research practice I

4 kp  Lekt. Artūrs Pokšāns, lekt. Kārlis Lakševics

327. aud.

14.30-16.00

Antr1006 Reliģijas un rituāla antropoloģija

Anthropology of religion and ritual

4 kp (A) Kārlis Lakševics, Artūrs Pokšāns

218. aud.

Antr1030 Lietu antropoloģija

Anthropologyof things

4 Lekt. Māra Neikena

327. aud.

Trešdiena

1. kurss/year

2. kurss/year

3. kurss/year

10.30-12.00

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā

Introduction to Biological Anthropology

4 kp asoc. prof.  Aivita Putniņa, Artūrs Tomsons

318. aud.

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā

Quantitative research methods in anthropology

4kp A Māris Brants (datorklase ar SPSS)

203. aud.

 

12.30-14.00

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā

Animals in anthropology

4kp lekt. Māra Neikena

318. aud.

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā

Quantitative research methods in anthropology

4kp A Māris Brants (datorklase ar SPSS)

203. aud.