Lekcijas 2021 pavasarī/Lectures Spring 2021

1. kurss/1st year A=14; B=6; 2. kurss/2nd year A=14, B=6; 3. kurss/3rd year A=12; B=6; C=2

Pirmdiena

Monday

1.Kurss/year

2. Kurss/year

3. Kurss/year

8:30-10:00

  

 

10.30-12.00

Antr3004

Ievads performances antropoloģijā

Introduction to the anthropology of performance 2kp B Pasn. Anna Griķe

Antr2005 Ekonomikas antropoloģija/ Anthropology of economics 

4 kp (A) Gareth Hamilton  

 

12.30-14.00

Antr1003 Klasiskās antropoloģijas teorijas/Classical Anthropological Theories 2kp Artūrs Pokšāns

 

Antr2006 Politikas antropoloģija/ Anthropology of politics

4 kp (A) Gareth Hamilton  

Antr3001 Bakalaura darba seminārs/Bachelor Theses Seminar 2kp asoc. Prof. Aivita Putniņa

 

14.30-16.00

 

 

Otrdiena

Tuesday

 
  1. Kurss/year
 

2. Kurss/year

3. Kurss/year

8:30-10:00

 

 

10.30-12.00

Antr2004 Radniecības antropoloģija Anthropology of Kinship 4 A Doc. Garets Hamiltons

Antr1027 Praktiskā pētniecība/Research practice I I 4 kp 

lekt.. Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics

12.30-14.00

Ievads antropoloģijas metodēs 4 kp (A)

Introduction to research methods in anthropology

Doc. Gareth Hamilton.

Antr1027 Praktiskā pētniecība I/Research practice I 4 kp  lekt.. Artūrs Pokšāns, Kārlis Lakševics

14.30-16.00

 

Antr1032 Ievads maņu un kustību antropoloģijā/ Introduction in anthropology of senses and body techniques 2kplekt. Māra Neikena

Trešdiena

Wednesday

 
  1. Kurss/year
 

2. Kurss/year

3. Kurss/year

8:30-10:00

 

 Ķīm1059 Civilā aizsardzība/ Civil protection 1 A ENG 

 

Filz1010 Filozofija/ Philosophy A 2 kp

Līva Rotkale

10.30-12.00

Antr1029 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā/ Introduction to Biological Anthropology 4 kp asoc. prof.  Aivita Putniņa, Artūrs Tomsons

 

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā/Quantitative research methods in anthropology 4kp A

Māris Brants (datorklase ar SPSS) 203.aud.

 

12.30-14.00

Antr1031 Dzīvnieki antropoloģijā

Animals in anthropology

  4kp lekt. Māra Neikena

Antr2026 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā/Quantitative research methods in anthropology 4kp A

Māris Brants (datorklase ar SPSS) 203.aud.