Informācija par programmu un studiju plānojums 2018-2022

Latvijas Universitāte piedāvā Latvijā pirmo un pašlaik vienīgo bakalaura studiju programmu antropoloģijā. Bakalaura programma sniedz pamatu antropoloģijas specialitātē trīs gadu garumā, īpaši attīstot pētniecības iemaņas un zināšanas kvalitatīvo pētījumu metodoloģijā. Vienu vai divus studiju semestrus, izmantojot ERASMUS programmas iespējas, students var mācīties arī citās Eiropas universitātēs. Programma sagatavo ne tikai akadēmiski izglītotus antropologus, bet noder arī kā pirmais vai tālākais pakāpiens attīstībā, sniedzot mācīšanās un dzīves prasmes, ko varēs izmantot gan uzņēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvadē un nevalstiskajā sektorā. Studijas notiek bilingvāli latviski/angliski, komunikācija nodarbībās norit pārsvarā angļu valodā, jo studiju grupu veido studenti no dažādām valstīm - Latvijas, ASV, Kanādas, Vācijas, Lielbritānijas, taču lielāko daļu studiju.darba iespējams veikt arī latviski.

Darba iespējas:

Antropologi Latvijā strādā gan valsts, gan nevalstiskās organizācijās, nodarbojas ar uzņēmējdarbību. AStudijas veicina sistēmisku un kritisku domāšanu, izpratni par kultūtru un cilvēku daudzveidību, kā arī pētnieciskās iemaņas. Programmu veidojot, labi apzināmies, ka tikai neliela daļa studentu izvēlēsies antropoloģiju kā pamata nodarbošanos un veidos akadēmisko karjeru. Jau programmas struktūrā esam kursus virzījuši uz tām tautsaimniecības jomām, kur būs nepieciešama antropoloģiska ekspertīze savienojumā ar analītiskām un komunikācijas prasmēm. Daži maģistra līmeņa studenti atzīst, ka programmā sniegtās zināšanas palīdz attīstīt jau iesākto uzņēmējdarbību. Bakalaura līmeņa  studiju  laikā studentiem ir iespēja iesaistīties publiski nozīmīgos antropoloģijas pētījumos sadarbībā ar dažādiem partneriem.

Studiju piedāvājums

Studijas iespējamas gan pilnā laikā, gan, izveidojot individuālo plānu, arī ilgākā laika posmā, ja tās jāapvieno ar darbu. Pēdējā gadījumā par studijām nav jāpārmaksā - studējot lēni, studijas kopumā neizmaksās vairāk, taču jārēķinās, ka valsts neatbalsta strādājošu studentu "lēnas" studijas.

Pilna laika studiju plāni katram uzņemšanas gadam atrodami šeit (also in English):

2018

2019

2020

2021

2022​​​​​​​