Akadēmiskā godīguma noteikumi Latvijas Universitātē

2013. gada 25. februārī LU ir pieņemti Noteikumi par akadēmisko godīgumu LU, kas cita starpā regulē arī plaģiātisma izpausmes