Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.05.2017

Kultūras un sociālās antropoloģijas MSP lekciju saraksts / Cultural and social anthropology MS lecture schedule

2016. / 2017. ak.g. pavasara semestris / spring semester

Visas lekcijas norit 317. telpā. / All lectures take place in Room 317.

Laiks/ Time

1.      Kurss / 1st year

 

Pirmdienas, otrdienas – darbs Moodle, patstāvīgais darbs. / Mondays, Tuesdays – work in Moodle

 

8. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

1. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                   

9.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

1. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

2. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

 

15. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

2. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                   

18.15-19.45

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

16.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

3. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

4. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

22. 02. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

3. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)       

20.00-21.30

                                                                                 

23.02. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

5. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

1. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

4. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                   

2.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

6. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

8. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

 

18.15-19.45

5. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)       

20.00-21.30

6. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                   

9.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

7. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

8. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

15. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B) 

20.00-21.30

7. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)       

16.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

9. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

22. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)       

20.00-21.30

 

23.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

No clases, fieldwork

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

29. 03. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

30.03. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

 

5. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana

18.15-19.45

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana

20.00-21.30

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana

6.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

10. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

 

 

10. -16. aprīlis – Lieldienu brīvdienas / April 10-16 Easter holidays

 

19. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

20.00-21.30

8. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)                   

20.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

11. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

18.15-19.45


9. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)      

20.00-21.30

 Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

26. 04. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

10. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)     

27.04. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

12. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

13. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

3. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

No classes, fieldwork

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

4.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Brīvdiena / Holiday

18.15-19.45

 

20.00-21.30

 

10. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

11. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)     

20.00-21.30

12. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)     

11.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

14. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

17. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Lauka darbs II  Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

20.00-21.30

13. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)     

18.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

15. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

14. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)

24. 05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

15. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)     

20.00-21.30

16. Eiropas etnogrāfija Ethnography of Europe Doc. Gareth Hamilton 4KP (B)     

25.05. CETURTDIENA/ THURSDAY

16.30-18.00

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)

18.15-19.45

16. Patēriņa antropoloģija Anthropology of Consumption Doc. Gareth Hamilton 4KP (A)

20.00-21.30

 

31.05. TREŠDIENA/ WEDNESDAY

16.30-18.00

Vīrieši un sievietes sabiedrībā Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa 4 KP (B)

18.15-19.45

Postmodernisms un antropoloģija Postmodernism and Anthropology Asoc. prof. Aivita Putniņa 4KP (A)


 

20.00-21.30