Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Katedras darbinieki
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.12.2013Aivita Putniņa, Ph.D., ir sociālantropoloģe, Latvijas Universitātes docente Humanitāro zinātņu fakultātē, Antropoloģijas studiju katedras vadītāja un Bioēticas un biodrošības centra vadītāja. Aivita ir  antropoloģijas bakalaura studiju programmas direktore. Antropoloģijas izglītību ieguvusi Vītauta Dižā Universitātē Kauņā (BA Soc), Kembridžas Universitātē Lielbritānijā (M Phil, Ph.D.). Strādājusi Latvijas Universitātes socioloģijas studiju programmā Sociālo zinātņu fakultātē, daudzos pētnieciskos projektos par ģimeni, dzimti, sabiedrības līdzdalību, pilsētas plānošanu, biotehnoloģijām, seksuālo un reproduktīvo veselību, vardarbības novēršanu, kultūrprocesu. Konsultējusi valsts institūcijas ārējās komunikācijas, kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas un nacionālās plānošanas jautājumos, pašvaldības dzimumu līdztiesības un pilsētplānošanas jautājumos, sabiedriskās organizācijas dzimumu līdztiesības jautājumos.  www.policy.hu/putnina

e-pasts: aivita.putnina@lu.lv

 

Agnese Cimdiņa ir sociālantropoloģe, kas antropoloģijas bakalaura, maģistra un doktorantūras izglītību ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā . No 2004. – 2009. gada rudenim strādājusi par pētnieci un lektori Alesundas augstskolā Norvēģijā.  Doktora disertāciju rakstījusi par skandināvu uzņēmējdarbību Baltijā. Patlaban pēta attīstības stratēģijas un saimniekošanas veidus Latvijas laukos  ESF projekta  „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas” ietvaros. Agneses specializācijas jomas ir ekonomikas antropoloģija, biznesa antropoloģija, attīstības antropoloģija un antropoloģijas metodes. Galvenās pētnieciskās intereses: ekonomikas prakses, starptautiskā uzņēmējdarbība, starpkultūru komunikācija, reģionālā un rurālā attīstība, tradicionālā un modernā mijiedarbe, lauku saimniecība, dzīvesveidi. Reģionālā specializācija: Latvija, Skandināvija.

e-pasts: agnese.cimdina@lu.lv

Ieva Raubiško

Ieva Raubiško ir sociālantropoloģe, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docente, Maģistra studiju programmas direktore. Maģistra un doktora izglītību sociālantropoloģijā ieguvusi Oksfordas Universitātē Lielbritānijā, doktora darbā pievēršoties morāles izmaiņām vardarbības apstākļos Čečenijā. Pašlaik piedalās starpdisciplinārā Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas”, kā ietvaros pēta labbūtības izpratni un ētikas priekšstatu un prakšu pārveidi Latvijas laukos

krasu sociālekonomisku pārmaiņu kontekstā. Pirms pievēršanās akadēmiskam darbam bijusi radio „Brīvā Eiropa” žurnāliste, strādājusi humānās palīdzības jomā Ziemeļkaukāzā. No 2008. – 2010. gadam līdzdarbojusies antropoloģijas studiju programmu izveidē un realizācijā Rīgas Stradiņa Universitātē un Latvijas Universitātē.

Pētnieciskās intereses: ētiskās idejas un prakses/ morāles antropoloģija; labbūtība un tradīcijas; valsts un vara; zaudējuma/ nedrošības izjūtas sabiedrībā; impērija un perifērija; pēcpadomju telpa; Krievija, Ziemeļkaukāzs.

e-pasts: ieva.raubisko@lu.lv

Gareth Euan Hamilton has recently completed his PhD in Social Anthropology after having completed his MA (with distinction) in Research Methods in the Department of Anthropology at Durham University.

Gareth also obtained his BA (Hons) in Modern European Languages (French and German) at Durham, as well as an MA in Medieval and Renaissance Studies, in the School of Modern Languages and Cultures, after having taught in three secondary schools in the Austrian Land of Styria for two years as a British Council language assistant.

As part of this wider project, Gareth’s PhD focussed on eastern German conceptions of personhood, through the optic of microbusiness entrepreneurship.

Through ethnographic fieldwork in Halle (Saale) in Saxony-Anhalt, in his PhD he investigated to what extent these two are compatible, with special reference to which cultural and economic schemes of rhetoric are used by entrepreneurs in justifying their economic choices.

His research interests are Austria, Entrepreneurship, Germany, Postsocialis, Social change, Sociality and rhetoric culture

Ilze Mileiko Sociālo zinātņu maģistra grāds socioloģijā. Pašlaik studē doktorantūrā. Galvenās pētnieciskās intereses: biotehnoloģijas, seksualitāte, dzimte, māksla un totalitārie režīmi. Pasniedz lekcijas bakalaura līmenī. e-pasts: ilze.mileiko@lu.lv

Māra Pinka Humanitāro zinātņu maģistre kultūras un sociālajā antropoloģijā. Māra asistē teorijas un praktiskajos – lauka darba un studentu pētījumu izstrādāšanas kursos.  Kultūras un sociālās antropoloģijas katedrā kopš 2012. gada vada kursu „Lietu antropoloģija”, un lasa A. Lulles veidoto kursu „Etniskās kopienas”. Uz 2014. gadu izstrādāti kursi „Ievads maņu un kustību antropoloģijā” un „Dzīvnieki antropoloģijā”.

2012. gadā asistē un līdzdarbojas starpdisciplinārā ESF projektā „Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes – Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas”.

Akadēmiskās intereses: materialitātes teorijas, interneta vide.

Ilze Birzniece Humanitāro zinātņu maģistrs kultūras un sociālajā antropoloģijā. Asistē ekonomikas antropoloģijas un pētniecības kursos.


Santa Zirne Humanitāro zinātņu maģistrs kultūras un sociālajā antropoloģijā. Asistē antropoloģijas teoriju kursos un pasniedz Ēdiena antropoloģiju.