Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.10.2016

Kalendārs noslēguma darbu sagatavošanai 2016./2017. studiju gadam

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 24.10.2016. plkst. 12:00 Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā

Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 31.10.2016.

Pavasara semestris

Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 27.03.2017. plkst. 12:00

Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 3.04.2017. 

Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 29.05.2017. plkst. 12:00

Bakalaura darbu aizstāvēšana 5.06.2017.